Ewidencja księgowa spółdzielni socjalnej

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Dodano: 14 grudnia 2011
Pytanie:  Czy spółdzielnie socjalne, które prowadzą działalność gospodarczą (komercyjną) i niekomercyjną, mogą w 2012 r. prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, jeżeli nie przekroczyły progu do prowadzenia ksiąg handlowych (z uor wynika że tak, ale z updop już tak nie wynika)?

Spółdzielnie socjalne zaliczane są do podmiotów posiadających osobowość prawną. Z tego też względu…

Odpowiedź: 

Kwestię poruszoną w zapytaniu wyjaśniają nam wskazane niżej przepisy uor, uss oraz ups.

W oparciu o ich brzmienie powiedzieć trzeba, że spółdzielnie socjalne zaliczane są do podmiotów posiadających osobowość prawną. Z tego też względu zobowiązane są one z mocy prawa do prowadzenia ksiąg rachunkowych i to bez względu na wysokość obrotów osiągniętych w roku poprzednim. Dla porządku dodać muszę, że podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą prowadzić jedynie osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. 

- art. 24a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) - updof,
- art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor,
- art. 1 ust. 1 - 2 ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 94, poz. 651 ze zm.) - uss,
- art. 11 § 1 ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 ze zm.) - ups.
Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradca podatkowy od 1997 r. Usługowo prawem podatkowym zajmuje się od 1992 r., prowadząc od tego roku biuro rachunkowe, w którym aktualnie obsługiwanych jest kilkadziesiąt firm. Kancelaria doradcy podatkowego prowadzona jest od początku obowiązywania ustawy o doradztwie podatkowym, czyli od roku 1997. W latach 2000 - 2004 wykładowca na kursach prowadzonych przez Gdańską Akademię Kształcenia Zawodowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel