Ewidencja księgowa spółdzielni socjalnej

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Dodano:
Pytanie:  Czy spółdzielnie socjalne, które prowadzą działalność gospodarczą (komercyjną) i niekomercyjną, mogą w 2012 r. prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, jeżeli nie przekroczyły progu do prowadzenia ksiąg handlowych (z uor wynika że tak, ale z updop już tak nie wynika)?

Spółdzielnie socjalne zaliczane są do podmiotów posiadających osobowość prawną. Z tego też względu…

Odpowiedź: 

Kwestię poruszoną w zapytaniu wyjaśniają nam wskazane niżej przepisy uor, uss oraz ups.

W oparciu o ich brzmienie powiedzieć trzeba, że spółdzielnie socjalne zaliczane są do podmiotów posiadających osobowość prawną. Z tego też względu zobowiązane są one z mocy prawa do prowadzenia ksiąg rachunkowych i to bez względu na wysokość obrotów osiągniętych w roku poprzednim. Dla porządku dodać muszę, że podatkową księgę przychodów i rozchodów mogą prowadzić jedynie osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. 

Podstawa prawna: 

- art. 24a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.) - updof,
- art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor,
- art. 1 ust. 1 - 2 ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 94, poz. 651 ze zm.) - uss,
- art. 11 § 1 ustawy z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 ze zm.) - ups.

Marian Szałucki

Autor: Marian Szałucki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doradca podatkowy od 1997 r. Usługowo prawem podatkowym zajmuje się od 1992 r., prowadząc od tego roku biuro rachunkowe, w którym aktualnie obsługiwanych jest kilkadziesiąt firm. Kancelaria doradcy podatkowego prowadzona jest od początku obowiązywania ustawy o doradztwie podatkowym, czyli od roku 1997. W latach 2000 - 2004 wykładowca na kursach prowadzonych przez Gdańską Akademię Kształcenia Zawodowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel