Ewidencja kosztów rekultywacji

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Dodano: 28 grudnia 2010
Pytanie:  Spółka realizuje projekt unijny: kontrakty budowlane, zakup maszyn i rekultywacja. Kontrakty budowlane, zakup maszyn i nakłady zaksięgowałam jako środki trwałe w budowie, zaś rekultywację zaksięgowałam jako środki trwałe w budowie, ponieważ jako beneficjent spółka będzie rozliczała 12 gmin. Poinformowano mnie jednak, że nie mogę tych nakładów na rekultywację zaksięgować jako środki trwałe w budowie tylko na pozostałe koszty operacyjne, ponieważ rekultywacja nie może być zaliczana do środków trwałych. Koszt rekultywacji pokrywa fundusz spójności w wysokości 85% i 15% wkład własny gminy. Jak poprawnie powinnam zaksięgować tę operację?
Odpowiedź: 

W zasadzie słuszne jest stanowisko, że w ramach rekultywacji nie powstaje nowy środek trwały, a co za tym idzie wydatki na rekultywację nie mogą stanowić środka trwałego.

Jak należy rozumieć rekultywację?

Pod pojęciem rekultywacji rozumie się zwykle przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka. Nakłady na rekultywacje powinny więc być rozliczane jako nakłady na te tereny powiększające ich wartość początkową, a więc stanowiące ulepszenie. Takie ulepszenie może zaś stanowić środek trwały jedynie jako inwestycja w obcym środku trwałym i tylko wówczas może być rozliczane jako środek trwały w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. c ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm., dalej: uor).

Jak traktować rekultywowane własne środki trwałe?

W przypadku natomiast rekultywowanych własnych środków trwałych rekultywację należy rozpatrywać nie jako środek trwały w budowie, ale jako nakłady na powiększenie wartości początkowej środka trwałego (art. 31 ust. 1 uor).


Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że niekiedy w toku rekultywacji powstają odrębne środki trwałe, w szczególności urządzenia geotechniczne i ochrony środowiska (np. w przypadku rekultywacji terenów pokopalnianych). Takie urządzenia jako budowle, będą mogły stanowić odrębne środki trwałe.


Proces rekultywacji nie jest więc działaniem jednorodnym i wymaga szczegółowej analizy pod względem zakresu przedmiotowego wykonywanych prac i właściwego klasyfikowania efektów ekonomicznych ponoszonych nakładów. Odpowiednio będą one rozpoznawane jako ulepszenia bądź nakłady na wytworzenie nowych środków trwałych.

Tekst opublikowany: 

28 grudnia 2010 r.

Krzysztof Klimek

Autor: Krzysztof Klimek

Prawnik specjalizujący się w podatkach dochodowych, wieloletni pracownik administracji celnej i skarbowej, gdzie zajmował się egzekucją, postępowaniami karnoskarbowymi, ulgami i odpowiedzialnością podatkową. Obecnie współpracownik wielu znanych wydawnictw.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel