Data przyjęcia do używania środka trwałego

Autor: Joanna Krawczyk

Dodano: 30 lipca 2012
Pytanie:  Czy w ewidencji środków trwałych w pozycji „przyjęto” wpisujemy datę faktury czy dzień rejestracji, jeżeli jest to następny dzień po otrzymaniu faktury  (była dłużej opisywana)?
Odpowiedź: 

Najważniejszą datą związaną z zakupem środka trwałego dla celów ewidencyjnych jest data przyjęcia do używania. Wynika to z tego, że od tego momentu, tj. przyjęcia środka trwałego do używania, biegnie termin umożliwiający dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Na ten dzień należy ustalić okres lub stawkę i metodę amortyzacji środka trwałego.

Data przyjęcia do używania nie jest datą, którą wyznacza dokument np. faktura, tylko jest to data dokonania czynności faktycznej polegającej na rozpoczęciu użytkowania nowo nabytego składnika majątku.

W opisanym przypadku należy zatem ustalić, kiedy przyjęto środek trwały do używania i tę datę ująć w ewidencji. 
Tekst opublikowany: 

25 lipca 2012 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel