Czy sprawozdanie likwidacyjne podlega badaniu przez biegłego rewidenta?

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 7 marca 2011
Pytanie:  Spółka akcyjna od 5 lat jest w stanie likwidacji. Niebawem likwidator planuje zakończyć postępowanie likwidacyjne i sporządzić bilans zamknięcia. W okresie likwidacji sprawozdania finansowe nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Czy likwidacyjny bilans zamknięcia podlega badaniu?
Odpowiedź: 

Mając na uwadze brak kontynuacji działalności, spółka akcyjna nie jest zobligowana do poddania badaniu sporządzonego na dzień likwidacji sprawozdania finansowego.

Księgi rachunkowe zamyka się m.in. na dzień zakończenia likwidacji, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Zamknięcie ksiąg rachunkowych skutkuje obowiązkiem sporządzenia sprawozdania finansowego. Wynika to z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości (art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm., dalej: uor).

W analizowanym przypadku wątpliwość spółki dotyczy obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 uor badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność.

Tekst opublikowany: 

7 marca 2011 r.

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

wiper-pixel