Czy sprawozdanie likwidacyjne podlega badaniu przez biegłego rewidenta?

Data publikacji:
/appFiles/site_1/images/autor/RgIOnGeMrckoAyz.jpeg

Paweł Sałdyka

Specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu
Poleć znajomemu
Pytanie:  Spółka akcyjna od 5 lat jest w stanie likwidacji. Niebawem likwidator planuje zakończyć postępowanie likwidacyjne i sporządzić bilans zamknięcia. W okresie likwidacji sprawozdania finansowe nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Czy likwidacyjny bilans zamknięcia podlega badaniu?
Odpowiedź: 

Mając na uwadze brak kontynuacji działalności, spółka akcyjna nie jest zobligowana do poddania badaniu sporządzonego na dzień likwidacji sprawozdania finansowego.

Księgi rachunkowe zamyka się m.in. na dzień zakończenia likwidacji, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń. Zamknięcie ksiąg rachunkowych skutkuje obowiązkiem sporządzenia sprawozdania finansowego. Wynika to z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości (art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm., dalej: uor).

W analizowanym przypadku wątpliwość spółki dotyczy obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 uor badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność.

Tekst opublikowany: 

7 marca 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel