Czy spółka będąca akcjonariuszem w drugiej spółce wykazuje jej stratę?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 8 sierpnia 2012
Pytanie:  Spółka X komandytowo-akcyjna jest akcjonariuszem w spółce Y komandytowo-akcyjnej. Na koniec 2011 r. spółka Y poniosła stratę. Czy spółka X, która jest akcjonariuszem w spółce Y SKA powinna wykazać tę stratę w swoim bilansie i rachunku wyników? Czy w ciągu roku spółka X powinna wykazywać przychody i koszty spółki Y w informacji, którą przekazuje miesięcznie do swoich udziałowców?
Odpowiedź: 

Spółka X będąca akcjonariuszem powinna na koniec roku wykazać stratę na postawie informacji ze sprawozdania finansowego drugiej spółki (spółki Y). Jeżeli spółka X partycypuje w pokryciu tej straty, to zgodnie z art. 128 ksh akcjonariusz jest zobowiązany jedynie do świadczeń określonych w statucie. Strata ta będzie kosztem finansowym, zgodnie z art. 42 ust. 3 uor.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel