Czy spółka będąca akcjonariuszem w drugiej spółce wykazuje jej stratę?

Pytanie:  Spółka X komandytowo-akcyjna jest akcjonariuszem w spółce Y komandytowo-akcyjnej. Na koniec 2011 r. spółka Y poniosła stratę. Czy spółka X, która jest akcjonariuszem w spółce Y SKA powinna wykazać tę stratę w swoim bilansie i rachunku wyników? Czy w ciągu roku spółka X powinna wykazywać przychody i koszty spółki Y w informacji, którą przekazuje miesięcznie do swoich udziałowców?
Odpowiedź: 

Spółka X będąca akcjonariuszem powinna na koniec roku wykazać stratę na postawie informacji ze sprawozdania finansowego drugiej spółki (spółki Y). Jeżeli spółka X partycypuje w pokryciu tej straty, to zgodnie z art. 128 ksh akcjonariusz jest zobowiązany jedynie do świadczeń określonych w statucie. Strata ta będzie kosztem finansowym, zgodnie z art. 42 ust. 3 uor.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel