Czy program komputerowy jest wartością niematerialną i prawną?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 17 maja 2012
Pytanie:  W celach szkoleniowych stowarzyszenie zakupiło program komercyjny do projektowania ogrodów za cenę 2.600 zł brutto. Czy taki program spełnia definicję wartości niematerialnej i prawnej zgodnie z ustawą o rachunkowości?

Zwróć uwagę, że aby program był uznany za wartość niematerialną i prawną musi spełniać pewne wymogi określone w ustawie o rachunkowości. Co to oznacza?

Odpowiedź: 

Tak, program spełnia definicję wartości niematerialnej i prawnej jeśli stowarzyszenie ma zamiar użytkować ten program komputerowy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Jeżeli stowarzyszenie ma zamiar użytkować program komputerowy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy to spełnia on definicje wartości niematerialnej z art. 3 ust 1 pkt 14 uor. Jednak na postawie art. 32 ust. 6 w związku z art. 33 ust. 1 uor ze względu na niską wartość jednostkową można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od tej wartości niematerialnej i tym samym od razu obciążyć wynik finansowy wartością oprogramowania.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel