Czy oprogramowanie zwiększa wartość początkową komputera?

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 26 lutego 2010
Pytanie:  W jaki sposób należy amortyzować i księgować programy komputerowe? Kupiłyśmy komputery do sklepów z oprogramowaniem KC-Market. Jak zaksięgować fakturę za komputer z programem? Jaką przyjąć stawkę amortyzacyjną dla programu?
Odpowiedź: 

Oprogramowanie stanowić będzie odrębną wartość niematerialną i prawną.

Kwestia ujęcia oprogramowania w wartości początkowej komputera uzależniona jest przede wszystkim od charakteru tego oprogramowania. W tym celu konieczne jest ustalenie czy jest to oprogramowanie systemowe, niezbędne do użytkowania komputera, czy też użytkowe przeznaczone do wykonywania określonych zadań np. KC-Market.


W przypadku oprogramowania systemowego, należy uwzględnić jego wartość w wartości początkowej zestawu komputerowego, bowiem bez niego komputer nie byłyby kompletny i zdatny do użytku.

Zgodnie bowiem z art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst. jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej: updop) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
maszyny, urządzenia i środki transportu,
inne przedmioty
- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu jednostka nabyła zestaw komputerowy wraz z programem KC-Market. System KC-Market rejestruje operacje gospodarcze tworząc odpowiednie dokumenty źródłowe (np. faktury, dokumenty PZ) oraz zestawienia i raporty (np. rejestry VAT). Nie jest to zatem oprogramowanie niezbędne do funkcjonowania zestawu komputerowego jako samodzielnej jednostki.


Oprogramowanie tego rodzaju stanowi odrębną wartość niematerialną i nie wpływa na wartość początkową środka trwałego.


W związku z tym jednostka powinna ustalić odrębnie wartość początkową programu komputerowego oraz wartość początkową zestawu komputerowego.

Księgowania powinny przebiegać następująco:

Faktura VAT za zestaw komputerowy z programem:

Wartość zestawu komputerowego 2.500 zł netto

Oprogramowanie KC-Market On-line 4.000 zł netto

VAT 1.430 zł

Brutto 7.930 zł

  • Ma „Pozostałe rozrachunki” 7.930 zł,
  • Wn „VAT naliczony” 1.430 zł,
  • Wn „Środki trwałe” 2.500 zł,
  • Wn „Wartości niematerialne i prawne” 4.000 zł.
W przedstawionej sytuacji koniczne jest uwzględnienie art. 16b ust. 1 updop.

Amortyzacji podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencje o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Ponadto w myśl art. 16m ust. 1 updop okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich nie może być krótszy niż 24 miesiące. Oznacza to że maksymalna podatkowa stawka amortyzacyjna wynosi 50%.


Warto przy tym pamiętać, iż zgodnie z art. 16d ust. 1 podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 3.500 zł. Wówczas wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.


Jeżeli chodzi natomiast o aspekt bilansowy, to w myśl art. 33 ust. 1 w związku z 32 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) przy ustalaniu sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych należy uwzględnić m.in.:

  • tempo postępu techniczno-ekonomicznego,
  • prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego.

Uwzględniając powyższe, jednostka powinna (na potrzeby bilansowe) ustalić na podstawie informacji jakie posiada tzw. okres ekonomicznej użyteczności.
Tekst opublikowany: 

26 lutego 2009 r.

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel