Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Czy można podwyższyć wartość gruntu na podstawie wyceny rzeczoznawcy?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 17 maja 2012
Pytanie:  Czy jednostka, która wykazuje w bilansie grunty i środki trwałe w budowie może dokonać ich aktualizacji według wartości wskazanej w wycenie rzeczoznawcy, jeżeli wartość księgowa jest od niej niższa?

Sprawdź, jak ująć w bilansie grunt, którego wartość księgowa jest niższa od wyceny rzeczoznawcy.

Odpowiedź: 

Nie ma możliwości podwyższenia wartości gruntu na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Należy go ująć w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy w tytułu utraty wartości. Podwyższenia wartości gruntu na podstawie wyceny można dokonać tylko w przypadku zmiany jego przeznaczenia, jeśli wyceniany będzie według wartości godziwej.

Ujęcie gruntu w bilansie

Artykuł 28 ust. 1 pkt 1 uor wskazuje, że środki trwałe wycenia się i wykazuje w bilansie w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i ewentualne odpisy aktualizacyjne. Nie ma zatem możliwości podwyższenia wartości gruntu na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

Należy więc ująć grunt w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości (czyli aktualizacyjne). W tej sytuacji można jedynie informacyjne w Informacji Dodatkowej wskazać, jaka jest rzeczywista wartość tego gruntu.

Zmiana przeznaczenia gruntu

Natomiast w przyszłości, jeśli zmienione zostanie przeznaczenie gruntu i nie będzie on służył działalności operacyjnej tylko będzie utrzymywany w celu sprzedaży lub ewentualnie wynajmu, dzierżawy, wówczas należy go przekwalifikować do Nieruchomości inwestycyjnych. Mogą być one wyceniane na dwa sposoby:

  1. tak jak środki trwałe, czyli według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i aktualizacyjne;
  2. według wartości godziwej - wówczas można dokonywać podwyższenia wartości gruntu do wysokości z wyceny rzeczoznawcy, przy odniesieniu skutków na pozostałe przychody operacyjne.
Ta zasada ma zastosowane tylko rachunkowości, bowiem w podatkach dochodowych bez względu na przeznaczenie gruntu nie dokonuje się zmiany jego wartości.
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel