Co podlega wycenie: patent czy zgłoszenie patentowe?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 11 stycznia 2011
Pytanie:  Zapłaciłam twórcom i mam opłaty zgłoszeniowe za ochronę uzyskania patentu. Co powinnam wnieść jako wartość początkową do wyceny metodą kosztową?
Odpowiedź: 

Wycenie będzie podlegało prawo do patentu. Wycena tego prawa będzie następowała w wysokości nakładów poniesionych na nabycie (a nie wytworzenie we własnym zakresie) prawa. Jeśli jednostka sama jest twórcą, to w praktyce ujęciu jako WNIP podlegać będą nakłady poniesione na zgłoszenie. Pozostałe nakłady - związane z tworzeniem patentu będą odnoszone w koszty jako nakłady twórcze.

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) wskazuje w art. 3 ust.1 pkt 14, iż wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności prawa do:

  • wynalazków,
  • patentów,
  • znaków towarowych,
  • wzorów użytkowych oraz zdobniczych.
Ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117, ze zm., dalej: ustawa) w art. 10 ust. 1 wskazuje, iż udzielenie patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy następuje w formie decyzji wydawanej przez Urząd Patentowy po sprawdzeniu, czy są spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub prawa ochronnego.

Patenty są udzielane na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania (art. 24 ustawy) i przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 63 ustawy).

- art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),
- art. 10, art. 24, art. 63 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 ze zm.).
Tekst opublikowany: 

23 grudnia 2010 r.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel