Sektor Publiczny

Zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń od 1 marca 2017 r.

Dodano: 21 marca 2017
składki ZUS przy umowie o dzieło

Kierownicy jednostek budżetowych powinni zwrócić uwagę na zmiany obowiązujące od 1 marca. Wynikają one z rozporządzenia zmieniającego z 16 lutego  2017 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów.

Rozporządzenie wprowadza zmiany w następujących kodach:

  • „tytułu ubezpieczenia” w dziale 1. „Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem” wyrazy „11 34 – funkcjonariusz Służby Celnej” zostają zastąpione wyrazami: „11 34 – funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej”;
  • „przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego” po wyrazach „700 – zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej” dodaje się wyrazy: „800 – wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60).
Podstawa prawna: 
  • rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 16 lutego  2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 319).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel