Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Od dzisiaj obowiązuje nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Dodano: 1 marca 2017
męzczyzna pokazuje wyliczenia zmartwione/przerażonej kobiecie

Firma, którą rozliczasz została przejęta przez innego pracodawcę? W takiej sytuacji musisz wyrejestrować pracowników w deklaracji ZUS ZWUA.  Do tej pory jako przyczynę wyrejestrowania wskazywałeś kod „600”. Od 1 marca 2017 r. został specjalnie dla tego celu wprowadzony nowy kod. Poznaj szczegóły wprowadzonej zmiany.  

Od 1 marca 2017 r. na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 16 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów został wprowadzony – między innymi – nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego. 

Zgodnie z art. 231 Kodeksu pracy, w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną dotychczasowych stosunków pracy (za wyjątkiem osób zatrudnionych na podstawie powołania lub mianowania, w odniesieniu do których należy stosować odrębne zasady określone w art. 231 § 5 Kodeksu pracy). 

Wszystkie umowy o pracę zawarte przez poprzedniego pracodawcę pozostają w mocy, a pracownicy zachowują ciągłość ubezpieczeń. Za bieżące zobowiązania wynikające ze stosunku pracy odpowiada nowy pracodawca, natomiast zobowiązania dotyczące okresu sprzed „transferu” pracowników obciążają obu przedsiębiorców solidarnie.

W związku z przekazaniem pracowników dotychczasowy pracodawca ma obowiązek wydać następcy akta osobowe, listy płac, dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS, deklaracje związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz wszelką inną dokumentację dotyczącą zatrudnienia, jak np. oświadczenia pracowników dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-2. 

Warto także dodać, że zajęcia komornicze przesłane poprzedniemu pracodawcy pozostają w mocy, a co za tym idzie nowy pracodawca musi je nadal realizować. Obaj przedsiębiorcy, jako płatnicy składek mają również określone obowiązki wobec ZUS. Dotychczasowy pracodawca musi bowiem wyrejestrować pracowników w deklaracji ZUS ZWUA.  

Do tej pory jako przyczynę wyrejestrowania należało wskazać kod „600” (inna przyczyna wyrejestrowania). Od 1 marca 2017 r. został specjalnie dla tego celu wprowadzony kod „800” (wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu pracy). 

Trzeba również wyrejestrować na druku ZUS ZCNA członków rodziny pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego. Z kolei nowy pracodawca musi zarejestrować wszystkich zatrudnionych w deklaracji ZUS ZUA oraz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny tych pracowników, którzy wyrażą taką wolę. 

Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości ubezpieczenia, trzeba pamiętać, aby w dokumentach wyrejestrowania i zarejestrowania widniała ta sama data.

Podstawa prawna: 
  • art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666),
  • art. 884 § 1 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1822),
  • art. 72 § 2 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 599),
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 319). 
Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Specjalista z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych, autorka książek i licznych publikacji w tej dziedzinie. Współpracuje z różnymi branżowymi serwisami i czasopismami. Prowadzi szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel