Jednolity Plik Kontrolny – przygotuj się na zmiany

Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Dodano: 19 grudnia 2017
Dokument archiwalny
Barbara

Celem szkolenia online jest przedstawienie zagadnienia obowiązku przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT przez dużych, średnich, małych i mikroprzedsiębiorców w ramach obowiązkowej comiesięcznej e-kontroli podatkowej.

Podczas szkolenia online ekspert przedstawi praktyczne aspekty dotyczące przekazywania danych,  wskazane najczęstsze rozbieżności pomiędzy JPK_VAT a deklaracją VAT a ponadto uzyskają państwo odpowiedzi na pytania w jaki sposób ochronić firmę przez sankcjami za niezłożenie pliku JPK_VAT w terminie, kiedy należy składać pliki i w jakiej formie, czy ma znaczenie jaki organ powiadomi przedsiębiorcę o nieprawidłowościach w JPK_VAT, czy będą kolejne zmiany w strukturach JPK_VAT, czy będą zmiany w częstotliwości przesyłania danych w ramach e-kontroli.

Podczas szkolenia ekspert omówi:

 1. Co to jest Jednolity Plik Kontrolny.
 2. Podstawa prawna wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 3. Termin obowiązkowego wdrożenia JPK na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
 4. Kto powinien składać JPK_VAT,
 5. Kiedy nie składasz JPK_VAT,
 6. Struktura JPK_VAT(2) i jej planowane zmiany,
 7. W jaki sposób należy złożyć JPK_VAT,
 8. Kontakt  w sprawie nie wywiązania się z obowiązkowego raportowania JPK,
 9. Jakie są sankcje za niezłożenie terminowe JPK_VAT i w jaki sposób im zapobiec,
 10. Najczęstsze rozbieżności i błędy w JPK_VAT wykrywane przez aplikację JPK ANALIZATOR,
 11. Komunikaty MF w sprawie JPK_VAT,
 12. Pytania i odpowiedzi MF,
 13. JPK_VAT jako narzędzie audytu wewnętrznego i zaawansowanej analityki,
 14. Planowane zmiany w terminach raportowania - częściej niż raz w miesiącu,
 15. Informacja przekazana przez Wiceszefa KAS Piotra Walczaka - w ramach elektronizacji rozliczeń z fiskusem będą przekazywane raporty roczne w formule JPK XML oraz  sprawozdania finansowe także w formie elektronicznej.

Szkolenie prowadzi:

Barbara Dąbrowska manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, Dyrektor ds. Finansów w firmie consultingowej

Wykład:

Odpowiedzi na pytania:

 

Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Barbara Dąbrowska, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i compliance w firmie consultingowej, manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, trener – wykładowca Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
wiper-pixel