Poznaj korzystne zmiany w ustawie o podatku rolnym, leśnym oraz w podatkach i opłatach lokalnych

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 17 lipca 2018
bfcf86d9ce5f6c3b589db8edca82ddaf4874792b-medium

Rząd doprecyzowuje zasady opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z posadowieniem infrastruktury służącej do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Na jakie korzyści mogą liczyć przedsiębiorcy?

W dniu 27 czerwca br. do sejmu wpłynął projekt rządowy dotyczący zmian w ustawach o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Istotą proponowanych zmian jest wyłącznie z definicji gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej tych gruntów nad, którymi przebiegają urządzenia przesyłowe służące do przesyłania energii elektrycznej, gazów, płynów (np. ropy naftowej) itp.

Co w praktyce oznaczają te zmiany dla przedsiębiorców?

Wyłączenie będzie miało zastosowanie tylko wtedy, gdy właścicielem, posiadaczem samoistnym bądź użytkownikiem wieczystym gruntu nie jest przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej. W takiej sytuacji należy zastosować stawkę właściwą dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli natomiast właścicielem gruntu (lasów, użytków rolnych lub innych gruntów) są inne podmioty, a nad nimi przebiegają linie wysokiego napięcia, to stawka podatku od nieruchomości nie będzie taka, jak dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Skąd potrzeba zmian?

Projekt ustawy przesłany do parlamentu jest odpowiedzią na niekorzystną linię orzeczniczą sądów administracyjnych w zakresie stosowania opodatkowania gruntów leśnych, nad którymi przebiegają linie wysokiego napięcia. Stoją one na stanowisku, że lasy te nie są opodatkowane podatkiem leśnym, a podatkiem od nieruchomości według stawki właściwej dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (zob. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 7 marca 2018 r., I SA/Go 6/18, wyrok WSA w Gdańsku z 7 marca 2018 r., I SA/Gd 1641/17, a także wyrok NSA z  9 czerwca 2016 r., II FSK 1156/14).

W praktyce dzieje się tak, że pod liniami wysokiego napięcia dokonywana jest wycinka drzew, aby zapobiec zagrożeniu pożarom. Mimo że sądy administracyjne nie odnosiły się do kwestii opodatkowania użytków rolnych zajętych na uprawy np. zbóż, nad którymi przebiegają linie wysokiego napięcia, to rząd prewencyjnie odniósł się również do tej kwestii poprzez propozycję zmian w ustawie o podatku rolnym.

Opinia eksperta

Zmiany są niewątpliwie korzystne dlatego, że prowadzą do usunięcia wątpliwości, co do opodatkowania gruntów, a także do zmniejszenia obciążeń podatkowych właścicieli tych gruntów, które wykorzystywane są do dystrybucji energii elektrycznej, ropy naftowej czy gazu ziemnego. W uzasadnieniu projektu rząd podkreśla, że zapłata niższego podatku będzie korzystna dla końcowych odbiorców prądu, gazu, gdyż ich cena będzie niższa. Nie zostanie podwyższona o koszty wyższego podatku. To zaś też ma znaczenie inflacyjne, gdyż powszechnie wiadomo, że inflacja zaczyna się od podwyżek cen benzyny i energii elektrycznej.

Etap legislacyjny: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (druk 2668) – po I czytaniu w sejmie.

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel