Wypłata trzynastki – praktyczne przykłady rozliczeń

Wypłata trzynastki – praktyczne przykłady rozliczeń

Warunkiem nabycia prawa do trzynastki jest przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku. W takim przypadku pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości. Jednak możliwe jest nabycie prawa do tego świadczenia także w sytuacji, gdy pracownik nie przepracował pełnego roku, ale świadczył pracę przez okres co najmniej 6 miesięcy.  Skorzystaj z przykładów, aby poprawnie rozliczyć trzynastkę.

wiper-pixel