Zwiększenie pod koniec roku odpisu na ZFŚS - czy jest możliwe?

Karolina Ciastko

Autor: Karolina Ciastko

Dodano: 25 listopada 2011
Pytanie:  W jaki sposób i czy w ogóle można pod koniec roku zwiększyć odpis ZFŚS dla wszystkich pracowników? Jak formalnie wykazać takie zwiększenie - aneksem do regulaminu ZFŚS?

Przeczytaj odpowiedź na pytanie i dowiedz się czy można zwiększyć odpis na ZFŚS. Jeżeli tak, jak to uczynić?

Odpowiedź: 

Pracodawca może swobodnie ustalać wysokość odpisu, pod warunkiem, że zatrudnia, według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Zmiany te można wprowadzić m.in. aneksem do regulaminu wynagradzania.

Zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS przedmiotowy fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

Ustawa wyróżnia dwa rodzaje odpisów:

 1. Podstawowy (odprowadzany obowiązkowo), którego wysokość wynosi:
  • na jednego zatrudnionego 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą,
  • na jednego pracownika młodocianego w pierwszym roku nauki 5%, w drugim 6%, a w trzecim 7% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
  • na jednego pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze- w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych- 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
 2. Fakultatywny (odprowadzany dobrowolnie) zwiększający ustawową wysokość odpisu podstawowego o:
  • 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej, którą nad tymi osobami sprawuje pracodawca,
  • 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdą zatrudnioną osobę w przypadku utworzenia przez pracodawców zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczoną na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.
Ponadto przepisy ustawy o ZFŚS dają tym pracodawcom (poza sferą budżetową), którzy ze względu na stan zatrudnienia mają obowiązek tworzyć Fundusz, układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania, możliwość dowolnego kształtowania wysokości odpisu na Fundusz.
Dotyczy to pracodawców, którzy zatrudniają według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty.

Oznacza to, iż ustawodawca nie wprowadził górnego pułapu podwyższenia wysokości odpisu, co spowodowało, iż pracodawcy mogą dowolnie zwiększyć odpis ZFŚS.

Aby pracodawca, mógł dowolnie zwiększyć wysokość odpisu na ZFŚS, musi być zgoda związków

Jedynym wymogiem w ukształtowaniu przedmiotowych odpisów jest uzyskanie zgody zakładowej organizacji związkowej, a w jej braku, zgody przedstawiciela pracowników, wybranego spośród nich.

W następstwie uzyskania przedmiotowej zgody (akceptacji) pracodawca zobowiązany jest:

 • zmienić obowiązujące dotychczas przepisy zakładowe dotyczące postanowienia o wysokości odpisów,
 • w razie zmiany układu zbiorowego pracy zarejestrować zmianę w odpowiednim rejestrze układów (w drodze protokołów dodatkowych),
 • w przypadku zmiany regulaminu wynagradzania wprowadzenie określonego postanowienia (aneksem) do tego regulaminu i ogłoszenie zmiany zgodnie z zasadami przyjętymi w zakładzie pracy.
Tekst opublikowany: 

15 listopada 2011 r.

Karolina Ciastko

Autor: Karolina Ciastko

radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Dudkiewicz Ciastko Cichocka s.c. z siedzibą w Poznaniu, www.kancelaria-dcc.pl . Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych z kapitałem krajowym i zagranicznym. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego i prawa pracy.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel