W nowym roku odpisy na ZFŚS bez zmian

Dodano: 10 listopada 2016

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2017 r. pozostaną na dotychczasowym poziomie. Tak wynika z projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, przedłożonego przez ministra rozwoju i finansów.

Według przedłożonego projektu w 2017 r. do ustalenia odpisu na ZFŚS będzie trzeba przyjąć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r.

Zatem oznacza to, iż odpis na ZFŚS będzie wynosił tyle samo co w latach 2011-2016:

1) odpis podstawowy 37,50% - 1.093,93 zł,

2) odpis na jednego pracownika młodocianego:

- w pierwszym roku nauki 5% - 145,86 zł,

- w drugim roku nauki 6% - 175,03 zł,

- w trzecim roku nauki 7% - 204,20 zł,

3) odpis podwyższony 50% - 1.458,57 zł,

4) zwiększenie 6,25% - 182,32 zł

5) zwiększenie 7,5% - 218,79 zł.

Poniżej znajdziesz kalkulator odpisu na ZFŚS dzięki, któremu obliczysz średnią ilość etatów dla potrzeb odpisu, a także wyliczysz wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przypomnijmy, że wysokość odpisu wynika z nowego art. 5f, który zgodnie z projektem z 23 września 2016 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 zostanie dodany do ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 111 z późn. zm.).

Przeczytaj także:

Działalność wypoczynkowa może być zorganizowana w ramach działalności socjalnej z wykorzystaniem środków ZFŚS

Jeżeli chodzi o nauczycieli odpisy będą dokonywane w oparciu o kwotę bazową z 2012 r., a dla pracowników uczelni publicznych podstawą będzie kwota z 2013 r.

W przypadku odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla osób pobierających emerytury i renty mundurowe, czyli byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy, analogicznie jak w latach wcześniejszych, podstawą będą zaplanowane w 2011 r. środki na emerytury i renty.

Etap legislacyjny: projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017z 4 października 2016 r.

Źródło: legislacja.rcl.gov.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel