Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Świadczenia urlopowe nauczycieli a egzekucja komornicza

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Dodano: 6 lipca 2012
Pytanie:  Czy świadczenia urlopowe nauczycieli podlegają egzekucji komorniczej z tytułu należności niealimentacyjnych?

Zajęcie wynagrodzenia obejmuje nie tylko samo wynagrodzenie za pracę pracownika, ale także inne świadczenia ze stosunkiem pracy powiązane.

Odpowiedź: 

Świadczenie urlopowe nauczycieli w całości podlega egzekucji komorniczej.

Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę organ egzekucyjny przystępuje poprzez jego zajęcie. W myśl art. 881 kpc zajęciem tym objęte są w szczególności:

  • nagrody i premie przysługujące dłużnikowi za okres jego zatrudnienia,
  • periodyczne wynagrodzenia za pracę i wynagrodzenia za prace zlecone,
  • zysk związany ze stosunkiem pracy,
  • udział w funduszu zakładowym oraz wszelkich innych funduszach pozostających w związku ze stosunkiem pracy.
Jak wynika z powyższego, zajęcie wynagrodzenia obejmuje nie tylko samo wynagrodzenie za pracę pracownika, ale także inne świadczenia ze stosunkiem pracy powiązane. Przy czym egzekucji nie podlegają m.in. sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych.

Do należności, z których należy dokonywać potrąceń komorniczych zalicza się m.in. świadczenia urlopowe.

Świadczenia te choć nie są składnikiem wynagrodzenia, to ponieważ otrzymać je może wyłącznie pracownik, pozostają niechybnie w ścisłym związku ze stosunkiem pracy. Z tego też względu podlegają one egzekucji komorniczej.

Fakt, że rzeczone świadczenia nie mieszczą się ani w ścisłym, ani w szerokim pojęciu wynagrodzenia, decyduje o braku możliwości zastosowanie wobec nich przepisów kp, zwłaszcza art. 87 i 871 kp dotyczących ochrony płacy za wykonaną pracę. Wywołuje to daleko idące skutki, albowiem oznacza, iż świadczenia urlopowe mogą i powinny być potrącane w drodze postępowania egzekucyjnego w całości.

Tekst opublikowany: 

20 czerwca 2012 r.

Mariusz Pigulski

Autor: Mariusz Pigulski

Mariusz Pigulski - specjalista z dziedziny kadrowo-płacowej, posiadający ponad 10-letnie doświadczenie. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Autor licznych opracowań i publikacji z zakresu kadr, rozliczania: wynagrodzeń, składek ZUS oraz podatku.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel