Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Sprawdź, ile wyniosą opłaty od wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Dodano: 20 lipca 2017

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca, który będzie chciał zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy będzie musiał zapłacić 50 zł za wniosek. Z kolei 100 zł zapłaci za wniosek, jeżeli będzie chciał go zatrudniać dłużej niż 3 miesiące. Najwięcej bo, aż 200 zł zapłaci, jeżeli będzie chciał delegować cudzoziemca na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej.

Projektowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi zastąpi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. poz. 1644).

Nowe rozporządzenie określa wysokość wpłat dokonywanych przez podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi w związku ze złożeniem:

  • wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca,
  • wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
  • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń.

Opłaty te zostały określone na niewygórowanym poziomie 30 zł.

I tak opłaty za poszczególne wnioski wyniosą:

1) 50 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;

2) 100 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące;

3) 200 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej;

4) 30 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową;

5) 30 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi

zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu

wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę

cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłat odpowiednio w wysokości połowy kwot , czyli 25 zł, 50 zł i 100 zł.

Z kolei w przypadku złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł.

Zmiany te mają wpłynąć korzystnie na zmniejszenie nadużyć w zakresie rejestracji oświadczeń, dotychczas bezpłatnej, zwłaszcza w zakresie rejestracji oświadczenia bez faktycznego zamiaru czy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Ponadto, jak podkreślają projektodawcy proponowana kwota jest na tyle niska, że nie będzie znaczącym obciążeniem dla podmiotów powierzających pracę na krótkie 2 okresy, odpowiednio do 6 i 9 miesięcy.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Źródło:
  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (z 27 czerwca 2017 r.)
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel