Sprawdź, ile wyniosą opłaty od wniosku o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Dodano: 20 lipca 2017

Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca, który będzie chciał zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy będzie musiał zapłacić 50 zł za wniosek. Z kolei 100 zł zapłaci za wniosek, jeżeli będzie chciał go zatrudniać dłużej niż 3 miesiące. Najwięcej bo, aż 200 zł zapłaci, jeżeli będzie chciał delegować cudzoziemca na terytorium RP w celu realizacji usługi eksportowej.

Projektowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi zastąpi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. poz. 1644).

Nowe rozporządzenie określa wysokość wpłat dokonywanych przez podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi w związku ze złożeniem:

  • wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca,
  • wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca,
  • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu do ewidencji oświadczeń.

Opłaty te zostały określone na niewygórowanym poziomie 30 zł.

I tak opłaty za poszczególne wnioski wyniosą:

1) 50 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;

2) 100 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące;

3) 200 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej;

4) 30 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową;

5) 30 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi

zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu

wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę

cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłat odpowiednio w wysokości połowy kwot , czyli 25 zł, 50 zł i 100 zł.

Z kolei w przypadku złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł.

Zmiany te mają wpłynąć korzystnie na zmniejszenie nadużyć w zakresie rejestracji oświadczeń, dotychczas bezpłatnej, zwłaszcza w zakresie rejestracji oświadczenia bez faktycznego zamiaru czy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Ponadto, jak podkreślają projektodawcy proponowana kwota jest na tyle niska, że nie będzie znaczącym obciążeniem dla podmiotów powierzających pracę na krótkie 2 okresy, odpowiednio do 6 i 9 miesięcy.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Źródło:
  • projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (z 27 czerwca 2017 r.)
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel