Rezygnacja z ZFŚS

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 13 lutego 2012
Pytanie:  Nie będziemy w tym roku tworzyć zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W związku z tym Prezes firmy powiadomił pracowników o nie tworzeniu funduszu. Pozostaje pytanie co z pieniędzmi na koncie w banku i z pożyczkami mieszkaniowymi przyznanymi dla pracowników? Pożyczki są w trakcie spłaty do roku 2014? Czy spłaty dokonujemy przez cały okres - zostają przelane na fundusz, czy mogą być płacone na rachunek bankowy podstawowy nie zasilając już funduszu? Czy środki z funduszu, jakie zostały na koniec roku 2011 można wydać tyko dla pracowników, np w postaci bonów?

Przeczytaj odpowiedź eksperta i dowiedz się, co się stanie z pieniędzmi na koncie w banku i z pożyczkami mieszkaniowymi przyznanymi dla pracowników w przypadku rezygnacji z ZFŚS.

Odpowiedź: 

Środki, jakie zostały w banku, na koncie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, muszą być do końca wydane na działalność socjalną, zgodnie z tym, co jest przewidziane w obowiązującym do tej pory u pracodawcy regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zatem, jeżeli regulamin ten przewidywał wydanie pracownikom np. bonów na święta - można w ten sposób wydać pieniądze z rachunku ZFŚS, oczywiście biorąc pod uwagę sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

W praktyce, w firmie nie będzie się już tworzyło ZFŚS, ale regulamin ZFŚS będzie stosowany, do czasu wyczerpania środków na rachunku funduszu. Oczywiście, w porozumieniu z przedstawicielem załogi, można ograniczyć możliwość korzystania ze środków ZFŚS, tylko do wybranych elementów działalności socjalnej, np. tylko do bonów świątecznych, czy dofinansowania do wypoczynku pracowników.

Natomiast spłaty udzielonych pożyczek mieszkaniowych do 2014 r. będą zasilały konto ZFŚS. I uzyskane z tego tytułu środki również trzeba będzie wydać na działalność socjalną.

Nie mogą być wpłacane na ogóle konto firmowe pracodawcy.

Oczywiście z czasem środków na koncie ZFŚS będzie coraz mniej, ponieważ nie będą go zasilały pieniądze z odpisu na ZFŚS.

Moją opinię potwierdza także piśmiennictwo, np. autorzy związani z Państwową Inspekcją Pracy (p. K Piecyk i p. A. Martuszewska) w „Komentarzu do ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych” (wydawnictwo LEX 2011 r.), stwierdzają: „efektem rezygnacji z tworzenia funduszu jest możliwość nienaliczania odpisu i nieodprowadzania środków na fundusz oraz nieprzekazywania na konto funduszu omówionych wcześniej zwiększeń. Rezygnacja taka wywiera skutki tylko na przyszłość, tak więc nie wpływa na status środków już zgromadzonych na rachunku funduszu. Omawiana ustawa, dopuszczając możliwość zrezygnowania w układzie zbiorowym pracy z tworzenia funduszu, nie daje jednak podstaw do innego przeznaczenia środków naliczonych zgodnie z przepisami ustawy niż na zdefiniowaną w ustawie działalność socjalną. Środki zgromadzone przez pracodawcę przed rezygnacją nie stają się majątkiem zakładu i nie mogą zostać przeznaczone na jego bieżącą działalność.

Tekst opublikowany: 

7 lutego 2012 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel