Nowe korzystne zmiany dla firm w sprawie ustalania regulaminów

Dodano: 17 listopada 2016
74cf93404602f06fc92f0af4a9b94816dad84102-medium

Firmy zatrudniające mniej niż 50 pracowników zostaną zwolnione z obowiązku ustalania regulaminu pracy i wynagradzania. Poznaj szczegóły.

Ustalanie regulaminów

Jak będzie?

Rada Ministrów przyjęła projektustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, który łagodzi wymogi prawa pracy wobec małych przedsiębiorców.

Jedną z przewidzianych zmian jest zwolnienie pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników z obowiązku ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy oraz tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Jak jest obecnie?

Przypomnijmy, że aktualnie zwolnienie takie dotyczy firm zatrudniających poniżej

20 pracowników. Nowe rozwiązanie powinno zachęcić przedsiębiorców do zwiększenia zatrudnienia (zawierania umów o pracę), bo nie będzie skutkować obowiązkiem ustalania regulaminów i tworzenia ZFŚS.

Terminy na wniesienie odwołań

Jak będzie?

Projekt przewiduje także wydłużenie i ujednolicenie terminów odwołań do sądu pracy z 7 do 21 dni.

Zatem pracownik będzie miał 21 dni na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę w terminie. Taki sam termin projekt przewiduje na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania umowy o pracę.

Jak jest?

Obecne terminy są krótkie na prawidłowe sformułowanie pozwu.

Stąd nowe, ujednolicone terminy mają zmniejszyć ryzyko pomyłki, której skutki są szczególnie dotkliwe dla pracowników. Powinny też zwiększyć zaufanie przedsiębiorców i pracowników do prawa. Rozwiązanie to realizuje postulaty zgłoszone przez Radę Dialogu Społecznego.

Źródło: www.premier.gov.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel