Możliwość wydatkowania pozostałych środków ZFŚS po likwidacji Funduszu

Autor: Hanna Miszewska

Dodano: 3 sierpnia 2011
Pytanie:  W tym roku zrezygnowaliśmy z tworzenia ZFŚS. Na koncie są jeszcze niewykorzystane środki. Czy można je przeznaczyć na świadczenia urlopowe i w jakiej wysokości? Czy ustalona ustawowo kwota jest możliwa do modyfikacji? Czy mogę wykorzystać pozostałe środki i do jakiej wysokości, aby nie płacić składek ZUS (wypoczynek dzieci pracowników, paczki świąteczne itp.)?

Obowiązki pracodawcy dotyczące gospodarowania środkami Funduszu będą istnieć dopóki na koncie będą się znajdowały środki.

Odpowiedź: 

Pozostałe na koncie środki ZFŚS należy wydatkować na cele socjalne - zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie ZFŚS.

Przepisy prawa upoważniają pracodawcę, pod pewnymi warunkami, do rezygnacji z tworzenia ZFŚS. Jednak rezygnacja z działalności socjalnej nie oznacza automatycznie jego likwidacji. Odstępując od tworzenia Funduszu pracodawca nie ma obowiązku naliczania i odprowadzania nowych odpisów - jednak pozostałe na koncie środki Funduszu musi wydatkować na cele socjalne - zgodnie z zasadami ustanowionymi w regulaminie Funduszu. Obowiązki pracodawcy dotyczące gospodarowania środkami Funduszu będą istnieć dopóki na koncie będą się znajdowały środki. Rzeczywista likwidacja Funduszu nastąpi dopiero, gdy na koncie nie będzie już środków.

Tekst opublikowany: 

1 sierpnia 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel