Jak zlikwidować zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

Autor: Bartosz Miszewski

Dodano: 10 lutego 2009
Pytanie:  Kiedy i jakie kryteria trzeba spełnić, aby zlikwidować ZFŚS? Jesteśmy spółką z o.o. zatrudniającą 52 pracowników, zarząd chciałby zlikwidować ZFŚS.
Odpowiedź: 

Zrezygnować z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można poprzez zawarcie stosownych postanowień w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania, natomiast faktyczna likwidacja funduszu może nastąpić dopiero z momentem wykorzystania wszystkich środków funduszu znajdujących się na rachunku bankowym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Na pracodawcach zatrudniających według stanu na 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty spoczywa obowiązek tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Od tej zasady (obowiązku) przepisy przewidują jednak pewne wyjątki. Otóż pracodawcy zobowiązani do tworzenia funduszu mogą w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania (jeśli w zakładzie nie obowiązuje układ zbiorowy) zawrzeć postanowienia, że fundusz nie będzie tworzony.

Zatem możliwość zrezygnowania z tworzenia funduszu uzależniona jest od dokonania stosownych zmian w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania, jednakże aby dokonać zmian w tych wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy – należy dokonać stosownych uzgodnień – tak więc możliwość rezygnacji z tworzenia funduszu jest de facto uzależniona od uzyskania zgody związków zawodowych lub (jeżeli w zakładzie nie działają związki) – właściwego pracownika zakładu pracy.

Zmian w układzie zbiorowym pracy można dokonać bowiem w formie protokołów dodatkowych – a to wymaga zajęcia przez pracodawcę i zakładową organizację związkową jednolitego stanowiska. Z kolei zmiany w regulaminie wynagradzania, podobnie jak utworzenie regulaminu, muszą być uzgodnione z zakładową organizacją związkową.

Jeśli natomiast u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, wprowadzenie do regulaminu wynagradzania postanowień dotyczących zrezygnowania z tworzenia funduszu wymaga uzgodnienia z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Należy jednak pamiętać, że wskutek rezygnacji z tworzenia funduszu pracodawca nie będzie miał obowiązku odprowadzania odpisów i zwiększeń na fundusz, natomiast nadal będzie istniał obowiązek prawidłowego gospodarowania środkami funduszu już zgromadzonymi.

Zatem mimo rezygnacji z tworzenia funduszu, jeżeli na rachunku bankowym funduszu znajdują się jakieś środki, które muszą być przeznaczone na cele socjalne (pracodawca nie może nimi swobodnie dysponować) – faktyczna likwidacja funduszu nastąpi dopiero z momentem wykorzystania wszystkich środków funduszu znajdujących się na rachunku bankowym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zamknięciu tego rachunku.

Tekst opublikowany: 

10 lutego 2009 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel