Czy prezenty z okazji Dnia Kobiet mogą być finansowane z ZFŚS?

Magdalena Płachecka

Autor: Magdalena Płachecka

Dodano: 2 kwietnia 2012
Pytanie:  Z okazji Dnia  Kobiet pracownice naszego banku otrzymały z ZFŚS pieniądze w zależności od sytuacji materialnej od 200 zł do 380 zł oraz  lusterka każde z nich kosztowało 30,75 zł. Były upominki za 230,75 zł i 410,75 zł Wypłaty do 380 zł zwolnione z podatku dochodowego. Powyżej 380 zł naliczono i pobrano podatek 18%. Z regulaminu ZFŚS wynika, że można finansować upominki z okazji Dnia Kobiet. Tylko powstaje pytanie, czy regulamin o ZFŚS może zawierać takie zapisy dotyczące finansowania upominków z okazji Dnia Kobiet?

W regulaminie ZFŚS pracodawca określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. A czy regulamin może zawierać zapisy dotyczące finansowania upominków z okazji Dnia Kobiet?

Odpowiedź: 

W mojej opinii regulamin ZFŚS nie powinien zezwalać na finansowanie z funduszu zakupu prezentów z okazji Dnia Kobiet. Ze środków ZFŚS może być finansowana wyłącznie działalność socjalna.

W regulaminie ZFŚS pracodawca określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej (art. 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS). Z przepisu wynika, że regulamin może określać zasady przeznaczenia środków ZFŚS jednak tylko na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. Działalnością socjalną są natomiast usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe, na warunkach określonych umową (art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS).

Katalog rodzajów działalności zaliczanych do działalności socjalnej jest tzw. katalogiem zamkniętym, co oznacza, że żadna inna aktywność nie stanowi, w rozumieniu powołanego przepisu, działalności socjalnej.

Z przytoczonej regulacji wynika, że przekazanie prezentów okolicznościowych (w formie gotówki bądź rzeczy) nie stanowi działalności socjalnej. W związku z tym, należałoby według mnie uznać, że regulamin ZFŚS nie powinien zezwalać na finansowanie z funduszu zakupu prezentów z okazji Dnia Kobiet.

Oczywiście ze środków ZFŚS może być finansowana pomoc rzeczowa lub materialna dokonywana np. w okresie świąt, jednak powodem udzielenia takiej pomocy powinny być zwiększone wydatki związane z tą okolicznością, nie zaś sam fakt ich celebrowania. Chodzi tu jednak głównie o Wielkanoc i Boże Narodzenie, bowiem obchodzenie Dnia Kobiet zazwyczaj nie pociąga za sobą zwiększonych wydatków.

Tekst opublikowany: 

24 marca 2012 r.

Magdalena Płachecka

Autor: Magdalena Płachecka

Konsultant podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praktykę zawodową zdobywa w spółce doradztwa podatkowego. Autor publikacji z pogranicza prawa gospodarczego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel