Korekta listy płac i deklaracji ZUS

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Dodano: 10 stycznia 2018
Pytanie:  Firma zatrudniająca poniżej 10 pracowników wypłaciła świadczenie chorobowe przed uznaniem przez ZUS wydarzenia za wypadek w pracy. Po dwóch miesiącach ZUS uznał zdarzenie za wypadek w pracy i nakazał wypłacone świadczenie potraktować jako nadpłatę na ZUS-51. Czy w związku z tym należy oprócz skorygowania deklaracji ZUS należy również skorygować listy płac oraz zapłacony PIT-4?
Odpowiedź: 

Listę płac należy skorygować zamieniając wypłacone wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% na 100% zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego.

Natomiast nie wymaga korekty zapłacona zaliczka na podatek. Zostanie ona skorygowana poprzez odpowiednie rozliczenie składki zdrowotnej.

Pracownik za czas niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy nie zachowuje prawa do wynagrodzenia chorobowego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy. Od pierwszego dnia takiej niezdolności do pracy przysługuje mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, w wysokości 100%. Zasiłek wypadkowy przysługuje nawet, jeżeli w danym roku kalendarzowym nie został jeszcze wykorzystany limit dni płatnych wynagrodzeniem chorobowym przez pracodawcę.

Jeżeli pracodawca wypłacił wynagrodzenie chorobowe, a w wyniku postepowania zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, za okres niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. W takim przypadku wypłacone pracownikowi wynagrodzenie powinno być́ przekwalifikowane na zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Wymaga to złożenia przez pracodawcę̨ dokumentów rozliczeniowych korygujących (ZUS RCA, ZUS RSA).

Korekta polega na tym, że wypłacone wynagrodzenie chorobowe zostanie w całości zaliczone jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Oznacza to, że pracownik nie musi zwracać poprzednio pobranego wynagrodzenia, a jednocześnie ma też prawo do wyrównania zasiłku do 100%.

W przypadku, gdy wynagrodzenie chorobowe wypłacił pracodawca niezobowiązany do wypłaty świadczeń́ zasiłkowych, po uznaniu przez oddział ZUS zdarzenia za wypadek przy pracy wypłacone wynagrodzenie za czas choroby powinno być́ rozliczone w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast oddział ZUS obliczy pełną kwotę̨ należnego zasiłku chorobowego i w razie, gdy:

  • kwota wypłacona pracownikowi przez pracodawcę̨ była niższa niż̇ należna – wypłaca różnicę miedzy obiema kwotami; wypłacone przez pracodawcę̨ wynagrodzenie, jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, może być́ rozliczone w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne;
  • kwota wypłacona pracownikowi przez pracodawcę̨ jest równa kwocie należnej – obie kwoty bilansują się i wypłacone wynagrodzenie również może być́ rozliczone w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne jako zasiłek wypadkowy;
  • kwota wypłacona pracownikowi przez pracodawcę̨ przewyższa należną kwotę̨ zasiłku – wypłacone wynagrodzenie jest traktowane jak zasiłek wypadkowy jedynie do wysokości należnego zasiłku i może być́ rozliczone ze składek na ubezpieczenia społeczne tylko do tej wysokości.

W przypadku, gdy pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego, w wyniku sporządzenia korekt powstanie nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie chorobowe podlega bowiem obciążeniu tą składką, a zasiłek - nie. Pracodawca musi wówczas zwrócić pracownikowi nadpłaconą kwotę składki zdrowotnej, ponieważ uprzednio została ona potrącona z dochodu pracownika. Ze względu na to, że składka zdrowotna w części 7,75% podstawy wymiaru została uprzednio odliczona od zaliczki na podatek dochodowy, pracownik samodzielnie, w zeznaniu rocznym za rok, w którym otrzymał zwrot nadpłaty, będzie musiał doliczyć ją do podatku w wysokości wcześniej odliczonej.

Izabela Nowacka

Autor: Izabela Nowacka

Ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym. Autorka licznych publikacji z zakresu rozliczania wynagrodzeń, współpracuje z wieloma wydawnictwami, jest autorką publikacji m.in. w Rzeczpospolitej, Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitorze rachunkowości budżetowej

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel