Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Już tylko kilka dni zostało na złożenie ZUS ZSWA

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Dodano: 21 marca 2017

Ostatecznym terminem na złożenie ZUS ZSWA jest 31 marca. Ustawodawca przewidział jednak sytuacje szczególne, w których termin złożenia ZUS ZSWA jest inny. Sprawdź, jakie to przypadki.

Kto ma obowiązek składać ZUS IWA?

W pierwszym rzędzie należy wyjaśnić, że informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA, przekazują do ZUS płatnicy składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • podlegają wpisowi do rejestru REGON,
  • byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy, za który składana jest informacja ZUS IWA i przynajmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,
  • w roku kalendarzowym, za który składana jest informacja ZUS IWA zgłaszali średnio, co najmniej 10 ubezpieczonych do ubezpieczenia wypadkowego.

Przeczytaj także:

Po co formularz ZUS ZSWA?

Z kolei zgłoszenie okresów pracy wykonywanej w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze sporządza się na formularzu ZUS ZSWA.

Obowiązek dokonania takiego zgłoszenia dotyczy pracodawców podlegających ustawie o emeryturach pomostowych, a tym samym zobowiązanych do odprowadzania składki na fundusz emerytur pomostowych za pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Ostatecznym terminem na złożenie ZUS ZSWA jest 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Ustawodawca przewidział jednak sytuacje szczególne, w których termin złożenia ZUS ZSWA jest inny. Są to przypadki gdy:

–        pracownik wystąpi z wnioskiem o przyznanie emerytury pomostowej, zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w danym roku kalendarzowym płatnik przekazuje do ZUS w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku (również za poprzedni rok kalendarzowy jeżeli zgłoszenie nie zostało jeszcze złożone),

–        następuje upadłość lub likwidacja pracodawcy, zgłoszenie danych o pracy w

szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w danym roku kalendarzowym płatnik przekazuje do ZUS nie później niż w dniu złożenia dokumentu wyrejestrowania płatnika składek (również za poprzedni rok kalendarzowy jeżeli upadłość lub likwidacja pracodawcy nastąpiła przed przekazaniem zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze). 

W zgłoszeniu ZUS ZSWA płatnik składek przekazuje do ZUS informację o okresach, w których ubezpieczony wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienione w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych.

Wykaz tych prac zawiera odpowiednio załącznik Nr 1 i Nr 2 do ustawy.

W zgłoszeniu umieszcza się informacje dotyczące pracowników, za których w poprzednim roku kalendarzowym odprowadzana była składka na FEP.

Magdalena Z Skalska

Autor: Magdalena Z Skalska

Specjalista z zakresu kadr, płac i ubezpieczeń społecznych, autorka książek i licznych publikacji w tej dziedzinie. Współpracuje z różnymi branżowymi serwisami i czasopismami. Prowadzi szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel