Upewnij się, czy w 2017 roku będzie elektroniczna dokumentacja pracownicza

Dodano: 29 listopada 2016

Komunikowanie się pomiędzy pracodawcą a pracownikiem drogą elektroniczną. Elektroniczne prowadzenie akt pracowniczych oraz skrócenie okresu przechowywania tej dokumentacji z 50 do 10 lat. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Kwalifikowany podpis elektroniczny w dokumentach pracowniczych

Projekt ustawy nad którą pracuje rząd zakładka, że dokumenty, w których pracownik i pracodawca składają oświadczenia woli, mające istotny wpływ na przebieg zatrudnienia pracownika, wymagają dla ważności użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Trochę inaczej to będzie przebiegało w przypadku przekazania informacji w postaci elektronicznej. Informacja taka nie będzie wymagała opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Poza tym skan będzie właściwą postacią przechowywania w przypadku dokumentów, które nie muszą mieć formy pisemnej, np. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia czy kwalifikacje zawodowe.

Możliwe komunikowanie się pomiędzy pracodawcą a pracownikiem drogą elektroniczną

Nowela dopuszcza także komunikowanie się pomiędzy pracodawcą a pracownikiem drogą elektroniczną.

Przekazywanie informacji w formie pisemnej będzie oznaczało zarówno przekazywanie informacji w postaci papierowej, jak i w postaci elektronicznej (poprzez tworzenie dokumentów elektronicznie lub poprzez digitalizowanie akt papierowych).

Elektroniczne prowadzenie akt pracowniczych

Ponadto pracodawca będzie mógł postanowić o elektronicznym prowadzeniu akt pracowniczych. W przypadku wyboru przechowywania akt w postaci elektronicznej - pracodawca dokona konwersji dokumentów dotyczących stosunku pracy na postać elektroniczną.

Jeżeli pracodawca zdecyduje się na prowadzenie akt w postaci papierowej będzie musiał dokonać konwersji otrzymanych dokumentów elektronicznych na postać papierową.

Przeczytaj także:

Krótszy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

Poza wyżej wymienionymi zmianami projekt przewiduje skrócenie okresu do 10 lat, przez jaki pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, przy jednoczesnym nałożeniu obowiązku przekazywania danych potrzebnych do ustalenia praw dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych do ZUS.

Nowe przepisy mają wejść życie w czerwcu 2017 r. Obecnie projekt znajduje się w konsultacjach.

O wszelkich zmianach będziemy informować na łamach Portalu FK.

Źródło: www.rcl.gov.pl

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel