Jaka struktura organizacyjna zarządzania finansami sprawdzi się w MŚP

Dodano: 22 lutego 2017
biuro

Niezależnie od faktu, czy powstanie firmy jest planowane przez dłuższy czas i wiąże się z przeprowadzeniem analizy rynku i stworzeniem biznesplanu, lub też jedna nadarzająca się okazja do dobrej transakcji staje się przyczynkiem do szybkiego założenia działalności gospodarczej pierwszy wydatek lub inwestycja daje początek złożonemu procesowi zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Upewnij się, jakie zadania realizuje dział finansowy w małych i średnich firmach.

Outsourcing czy wewnętrzny dział finansowy - co wybrać?

Można zakładać, że w przedsiębiorstwie zatrudniającym dwadzieścia albo sto dwadzieścia osób nie będziemy mieli do czynienia ze skomplikowanym procesem biznesowym a produkcja oraz sprzedaż finalnego produktu będą oznaczać tylko standardowe księgowania i np. proste do ujęcia przepływy pieniężne. Wtedy też można przyjąć, że działem finansowym w takiej firmie może być księgowy wspomagany przez analityka finansowego, lub też zewnętrzne biuro rachunkowe, które zajmie się księgowo-finansową obsługą podmiotu. Wiele zależy od tego:

  • jaki firma generuje przychód,
  • jaka będzie forma prowadzenia ksiąg, i
  • w jaki sposób planuje się bieżące zarządzanie przepływem strumieni finansowych w firmie.

Ponadto wiele małych i średnich firm wdraża rozwiązania mające maksymalizować zyski poprzez wykorzystanie posiadanych środków pieniężnych, obok głównej prowadzonej działalności. Sporo podmiotów korzysta także ze wsparcia finansowego od strony instytucji unijnych zaangażowanych w promowanie rozwoju lokalnego biznesu.

Dowiedz się, jakie usługi oferują zewnętrzne biura rachunkowe

W firmie handlowo-usługowej zatrudniającej 12 osób i mającej 3 mln euro rocznego obrotu, bardzo często korzysta się z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które poza prowadzeniem ksiąg i kompleksową obsługą podatkową może dodatkowo sporządzać analizy finansowe i udzielać lub pośredniczyć w udzielaniu porad prawnych.
Pomimo decyzji o wyborze takiego modelu funkcjonowania firmy, kluczowe kompetencje w zakresie zarządzania finansami i kreowania polityki finansowej przedsiębiorstwa, pozostają nadal wewnątrz organizacji. Podstawowe założenia dotyczące formy finansowania, tworzenia budżetu, bieżącego utrzymywania płynności oznaczają codzienne decyzje w sprawie zatwierdzania wydatków, określania ceny produktów, czy też akceptacji terminów płatności dla odbiorców i dokonywane są zawsze na poziomie przedsiębiorcy.
W dłuższej perspektywie warto posiłkować się również kilkoma klasycznymi wskaźnikami ekonomicznymi, np. w zakresie kontroli efektywności, rentowności i płynności finansowej, aby utwierdzić się w przekonaniu o dobrej strategii finansowej przyjętej dla firmy, lub poprawnie zdiagnozować zbliżające się kłopoty.   

Główne zadania działu finansowego

Jeśli w firmie zatrudniającej 100 osób roczny obrót wyniesie około 30 mln euro, dział finansowy powinien zatrudniać osobę, która niezależnie od księgowego lub komórki odpowiedzialnej za sprawy księgowe, będzie sporządzać analizy i zarządzać finansami przedsiębiorstwa umożliwiający osiągnięcie dodatkowych przychodów finansowych oraz minimalizację kosztów finansowych. Założony przychód na poziomie ponad 120 mln zł rocznie powinien pozwolić na zaplanowanie większych inwestycji przy jednoczesnym zaangażowaniu w pozyskiwanie finansowania zewnętrznego. Takie działania wymagają już zaangażowania na pełen etat jednej lub dwóch osób, przy czym dyrektorem finansowym pozostaje zwykle osoba pełniąca funkcję głównego księgowego.
Ważną funkcją analityka finansowego będzie:

  • sporządzanie analiz i raportów finansowych a także
  • obliczanie rentowności dla danego produktu.

W miarę rosnących przychodów lub rozszerzającej się produkcji i większego wachlarza produktów, powiększający się zakres czynności analityka finansowego czyni z niego właściwie kontrolera finansowego.

W praktyce to właśnie wykonywanie obowiązków z zakresu controllingu jest bardzo pożądane w firmach produkcyjnych i niejednokrotnie kontrolerzy finansowi na równi z głównymi księgowymi wpływają na kształt polityki finansowej przedsiębiorstwa.

Warto zapamiętać:

1. W zależności od potrzeb firmy:
- działem finansowym może być księgowy wspomagany przez analityka finansowego, lub też zewnętrzne biuro rachunkowe, które zajmuje się księgowo-finansową obsługą podmiotu,
- dział finansowy może zatrudniać osobę, która niezależnie od księgowego lub komórki odpowiedzialnej za sprawy księgowe, będzie sporządzać analizy i zarządzać finansami przedsiębiorstwa umożliwiający osiągnięcie dodatkowych przychodów finansowych oraz minimalizację kosztów finansowych.

2. Bardzo często korzysta się z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które poza prowadzeniem ksiąg i kompleksową obsługą podatkową może dodatkowo sporządzać analizy finansowe i udzielać lub pośredniczyć w udzielaniu porad prawnych.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel