Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Nowe wytyczne w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej

Tomasz Jankowski

Autor: Tomasz Jankowski

Dodano: 13 kwietnia 2018
28fbda23322b248d436a002521d482c5e696835f-medium

Minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie sporządzania, przeglądu i aktualizacji dokumentacji podatkowej, w szczególności w odniesieniu do transakcji finansowych. Sprawdź, co to dla Ciebie oznacza.

Transakcje finansowe (np. pożyczki, kredyty, emisja obligacji, gwarancje, poręczenia) są transakcjami kontynuowanymi w kolejnych latach podatkowych.  W takim przypadku dokumentacja podatkowa sporządzona dla takich transakcji w roku podatkowym ich rozpoczęcia, powinna podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy.

Celem okresowych przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej jest to, aby dokumentacja podatkowa odzwierciedlała rzeczywisty przebieg transakcji lub innych zdarzeń wraz ze wszystkimi istotnymi zmianami, które miały miejsce w trakcie ich realizacji – wynika z interpretacji ogólnej nr DCT.8201.6.2018.

KOMENTARZ EKSPERTA Tomasz Jankowski doradca podatkowy, partner w Paczuski  Taudul Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska

Dotychczas Krajowa Informacja Skarbowa w wydawanych przez siebie interpretacjach indywidualnych potwierdzała stanowisko podatników, zgodnie z którym w świetle literalnego brzmienia znowelizowanych przepisów obowiązkowi dokumentacyjnemu w danym roku podatkowym nie podlegają transakcje finansowe, które zostały zawarte („dokonane”) we wcześniejszych latach, nawet jeśli kreują one określone skutki podatkowe w tym roku podatkowym.  

W wydanej interpretacji ogólnej Ministerstwo Finansów zanegowało taki sposób interpretacji przepisów, wyjaśniając, iż dokumentacja podatkowa sporządzona dla transakcji lub innych zdarzeń, w szczególności transakcji finansowych, w roku podatkowym ich rozpoczęcia, powinna podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz na rok podatkowy, uwzględniając m.in. aktualne dane finansowe – nawet gdyby nie stwierdzono żadnej istotnej zmiany w stosunku do roku poprzedniego. Innymi słowy, obowiązek aktualizacji dokumentacji podatkowej wynikający z art. 25a ust. 2g Ustawy PIT oraz art. 9a ust. 2g Ustawy CIT dotyczy całego okresu realizacji np. umowy pożyczki, umowy kredytu, umowy poręczenia lub innej umowy. 

Ministerstwo potwierdziło również, powołując się na przepisy przejściowe, konieczność aktualizacji transakcji lub innych zdarzeń rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2017 r., w zakresie tej części transakcji lub innych zdarzeń, które są kontynuowane w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2016 r.

Interpretacja ogólna ministra finansów z 28 marca 2018 r. w sprawie aktualizacji dokumentacji podatkowej, nr DCT.8201.6.2018

Tomasz Jankowski

Autor: Tomasz Jankowski

doradca podatkowy, partner w Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel