Dane największych podatników można publikować

Dodano: 9 stycznia 2018
BIP

Obowiązująca od 1 stycznia 2018 r.  nowelizacja ustawy o CIT pozwala na publikowanie przez ministra rozwoju i finansów informacji zawierających podstawowe dane podatkowe największych podatników. Poznaj szczegóły zmian.

Gdzie będą publikowane informacje o podatnikach

Minister będzie podawał do publicznej wiadomości indywidualne dane podatników zawarte w zeznaniu podatkowym,  złożonym za rok podatkowy, który zakończył się w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości

Dane te będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra corocznie, w terminie do 30 września.

Kogo dotyczą zmiany

Podanie do publicznej wiadomości indywidualnych danych dotyczy podatników, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości

Jakie dane będą publikowane

Informacja będzie wynikała z zeznania podatkowego i będzie obejmować indywidualne dane podatnika CIT, takie jak: nazwa i numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP); rok podatkowy; wysokość osiągniętych przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, podstawy opodatkowania oraz kwoty należnego podatku.

Czy dane można usunąć

Podatnik, którego dane podano do publicznej wiadomości, będzie mógł złożyć wniosek do ministra rozwoju i finansów o ich usunięcie lub sprostowanie. Indywidualne dane podane do publicznej wiadomości będą co kwartał aktualizowane. Indywidualne dane podatnika będą upubliczniane przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały opublikowane.

Polecamy w Portalu FK:

Słowa kluczowe:
cit 2018
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel