Czy zawsze wydatki na imprezę integracyjną zaliczysz do kosztów

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Dodano: 30 listopada 2018
zaliczenie imprezy do kosztów

Przedsiębiorstwo organizuje wyjazdy dla pracowników i współpracowników. Sprawdźmy, czy koszty takich imprez można bez obaw zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli celem organizowanych spotkań jest zintegrowanie osób pracujących w przedsiębiorstwie, to poniesione wydatki na takie imprezy można zaliczyć do kosztów podatkowych. Będzie to możliwe nawet wtedy, gdy w spotkaniach biorą udział nie tylko pracownicy, lecz także współpracownicy – tak orzekł WSA w Rzeszowie w wyroku o sygn. akt I SA/Rz 741/18.

Imprezy integracyjne

Spółka w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i związaną z nią strategią zarządzania personelem będzie organizować spotkania integracyjne mające na celu integrację zatrudnionych w spółce, pracujących w zespołach pracowników oraz współpracowników. Wątpliwości dotyczyły, czy wydatki poniesione na takie wydarzenia można zaliczyć do kosztów podatkowych. Przedsiębiorstwo uważało, że tak.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał, że wydatki związane z organizacją spotkań o charakterze integracyjnym w zakresie dotyczącym samozatrudnionych noszą znamiona reprezentacji.  W konsekwencji spółka nie może zaliczyć takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Podobnie wypowiedział się także dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidulanej z 9 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.411.2017.1.MS. Wtedy organ podatkowy uznał, że do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko wydatki w związku z organizacją imprez integracyjnych w zakresie, w jakim dotyczą pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Natomiast wydatki na organizację imprez integracyjnych, w których uczestniczą osoby z którymi firma zawarła umowę zlecenia, oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pozostające ze spółką w stosunku cywilno-prawnym (podwykonawcy) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Jak orzekł sąd

W omawianej sprawie WSA w Rzeszowie przyznał rację spółce. Zdaniem sądu ważny jest cel takich spotkań. Zdaniem sądu organ pominął kwestię, że spotkania integracyjne mają na celu integrację zatrudnionych w spółce, pracujących w zespołach pracowników oraz współpracowników.

Wyrok WSA w Rzeszowie sygn. akt I SA/Rz 741/18

Sylwia Maliszewska

Autor: Sylwia Maliszewska

Ekspert podatkowy z wieloletnim doświadczeniem. Od kilkunastu lat związana z wydawnictwem Wiedza i Praktyka. Redaktor prowadząca Portalu Finansowo-Księgowego oraz "Orzecznictwa Podatkowego".

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel