Agresywna optymalizacja podatkowa pod okiem fiskusa

Radosław Graboś

Autor: Radosław Graboś

Dodano: 4 września 2019
Agresywna optymalizacja podatkowa

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to m.in. zmiany w zakresie raportowania schematów podatkowych. Poznaj szczegóły.

Struktury hybrydowe passe 

Projekt ustawy w istotnym zakresie stanowi implementację dyrektywy Rady (UE) 2017/952 z 29 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2016/1164 w zakresie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw trzecich (dalej: dyrektywa ATAD 2). Projektowane przepisy ograniczają możliwość podwójnego zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów (DD – double deduction), jak również możliwość wykazania kosztu uzyskania przychodu po jednej stronie bez wykazywania przychodu po drugiej (D/NI - deduction/no inclusion).

Przepisy dyrektywy ATAD 2, pozwolą na zakaz ujęcia kosztu uzyskania przychodu, bądź nakaz ujęcia przychodu przez podatnika. Dotyczą one przede wszystkim inwestorów z krajów trzecich uzyskujących dochody na terytorium UE, ale także podmiotów działających na terytorium wspólnoty unijnej, którzy otrzymują środki na dokapitalizowanie działalności operacyjnej od inwestorów z państw trzecich.

Szersza wymiana informacji podatkowej w UE

Szef KAS będzie zobowiązany do podzielenia się z organami skarbowymi państw członkowskich UE, jak również w ograniczony sposób z Komisją Europejską, informacjami dotyczącymi transgranicznych schematów podatkowych.

Większy zakres obowiązków raportowania schematów podatkowych (MDR)

W projektowanych przepisach ustawodawca rozszerza obowiązki retrospektywnego raportowania schematów podatkowych na wspomagających np. notariuszy, biegłych rewidentów, banki, jak również narzuca obowiązek szczegółowego raportowania opisu powiązań z korzystającym w przypadku transgranicznych schematów podatkowych.

Nowa klauzula w ustawie o CIT

Projektodawcy planują również dodanie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania dotyczącej prawa do podwyższania kosztów podatkowych o hipotetyczne koszty pozyskania kapitału zewnętrznego np. z tytułu dopłaty wniesionej do spółki, czy zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy. Oznacza to, że w przypadku, gdy np. podatnik bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych dokonuje czynności prawnych albo wielu powiązanych ze sobą czynności prawnych w celu uzyskania korzyści w postaci ujęcia kosztów uzyskania przychodu w wyniku podatkowym spółki, nie może zastosować preferencji z art. 15cb ustawy o CIT.

Podsumowanie

Mimo że projekt jest na etapie konsultacji publicznych, kolejne zagmatwanie przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych  nie pomoże podatnikom w ich bieżącym funkcjonowaniu. Implementacja dyrektywy DAC6 dotyczącej raportowania schematów podatkowych, choć konieczna, nie powinna odbywać się w tak drastyczny dla podatników sposób. Niebezpieczna jest również praktyka „klauzulowania” każdego nowego przepisu dającego określone prawa podatnikowi, tak jak w przypadku przepisu art. 15cb ustawy o CIT, tj. ujęcia kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do hipotetycznego kosztu pozyskania kapitału zewnętrznego (Notional Interest Deduction).

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

Polecamy w Portalu FK:

Radosław Graboś

Autor: Radosław Graboś

doradca podatkowy, Head of Tax w Kancelarii Brysiewicz i Wspólnicy
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel