Tomasz Krywan

Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
1012 artykułów na stronie
Zadaj pytanie »

Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług prawniczych rozliczanych w okresach rozliczeniowych

Pytanie:  Mam pytanie odnośnie momentu wykazania VAT należnego z tytułu świadczenia usług prawniczych. Prawnik - przedsiębiorca zawarł umowę ze starostwem. Na podstawie umowy świadczy nieodpłatną pomoc prawną. Zgodnie z umową - wynagrodzenie jest płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT za dany miesiąc, natomiast sama faktura wystawiana jest i składana do 5. dnia następującego po miesiącu, w którym świadczony był przedmiot umowy - osobiste świadczenie, za wynagrodzeniem, nieodpłatnej pomocy prawnej (wyjątek dotyczy grudnia - faktura jest wystawiana w tym miesiącu). Zakres i rodzaj udzielanej pomocy wynika z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej z  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej np. udzielanie porad prawnych. Z kolei świadczenie pomocy przez adwokatów następuje w miesiące parzyste. Wynagrodzenie należy się nie za to, ilu osobom pomoc ta zostanie faktycznie udzielona, lecz za sam fakt gotowości do jej udzielenia (potwierdzają to dokumenty np. karta ewidencji czasu pracy - potwierdzenie pełnienia dyżuru przez określony umową okres czasu warunkuje wypłatę wynagrodzenia wskazanego w umowie). Umowa nie posługuje się pojęciem „stałej obsługi prawnej”. Czy jeśli faktura zostanie wystawiona 3 lipca, a w treści jest: „wynagrodzenie zryczałtowane za czerwiec”, to VAT należny powinien być wykazany w czerwcu?
14 sierpnia 2019Czytaj więcej »

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel