Obowiązek podatkowy przy handlu biżuterią

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 28 sierpnia 2013
Pytanie:  Otwieram sklep z biżuterią - w tym sprzedaż wyrobów ze srebra. Będę prowadzić książkę przychodu i rozchodu i zarejestrowałam się do VAT. Czy muszę jeszcze prowadzić jakieś dodatkowe ewidencje i co z podatkiem akcyzowym?
Odpowiedź: 

Biżuteria nie jest zaliczana do wyrobów akcyzowych w związku z czym jej sprzedaż nie podlega podatkowi akcyzowemu. Handel biżuterią może polegać opodatkowaniu VAT, gdzie podstawą opodatkowania jest marża, jeśli jest ona towarem używanym i jej uprzednie nabycie następuje od określonej kategorii osób. Oprócz prowadzenia PKPiR jest Pani zobowiązana do prowadzenia ewidencji VAT.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 upa, ustawa o podatku akcyzowym określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Definicja wyrobów akcyzowych znajduje się w art. 2 ust. 1 pkt  1 upa zgodnie, z którą są nimi wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym.

W związku z tym, iż biżuteria nie stanowi wyrobów akcyzowych, to obrót nią nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Jeśli biżuteria jest towarem używanym, to można w tym przypadku korzystać z procedury VAT marża, gdzie opodatkowaniu podlega właśnie marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku (art. 120 ust. 4 ustawy o VAT). Procedurę tą można stosować jedynie wtedy, gdy biżuteria jest nabywana w celu dalszej odsprzedaży od osób niebędących podatnikami VAT lub będących podatnikami, jeśli sprzedaż będzie zwolniona od VAT albo również opodatkowana w procedurze VAT marża.

Oprócz prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, będzie musiała Pani prowadzić ewidencję VAT, która powinna zawierać takie dane jak kwoty określone w art. 90, dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej (art. 109 ust. 3 ustawy o VAT).

Jeśli będzie Pani dokonywała zarówno sprzedaży opodatkowanej na zasadach ogólnych, jak i w procedurze VAT marża, to ewidencję VAT należy prowadzić z uwzględnieniem dwóch różnych rodzajów sprzedaży (art. 120 ust. 15 ustawy o VAT).

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel