Co jest źródłem kapitału w dużych przedsiębiorstwach - sprawdź na przykładzie

Dodano: 20 września 2016
zrodla finansowania duza firma

Wszystkie aktywne firmy, z uwagi na to, że prowadzą działalność generującą produkty w postaci towarów lub usług, wymagają finansowania. Bez tego elementu, pomysł na prowadzenie biznesu pozostanie jedynie w sferze planów, a wiedza o funkcjonowaniu przedsiębiorstw, nawet poparta wcześniejszą praktyką, nie będzie użyta poza teoretycznymi rozważaniami. W dużych firmach przyjęta strategia finansowania ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa prowadzenia działalności. W niniejszym opracowaniu skupimy się na tematyce pozyskiwania kapitału, pomijając np. zobowiązania operacyjne, które są traktowane jako źródło finansowania nie będące kapitałem.

Finansowanie a sukces rynkowy firmy

Można zauważyć pewną różnicę w określaniu wagi finansowania jako czynnika mającego wpływ na rynkowy sukces firmy. W przypadku małych czy średnich podmiotów najważniejszy jest często oryginalny pomysł na nowy produkt lub innowacyjny sposób dotarcia do klienta, a finansowanie – chociaż nieodzowne — bywa często jedynie uzupełnieniem kreatywnej myśli, na której opiera się powodzenie takiej działalności. Nieco inaczej sytuacja wygląda w dużych przedsiębiorstwach, dla których strategia finansowania — w tym pozyskiwanie nowego kapitału — ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa prowadzenia działalności.

PRZYKŁAD

Przykład

Firma REMUS to duży podmiot giełdowy z branży FMCG, zajmujący się produkcją soków i napojów gazowanych. Roczne przychody REMUS’a wynoszą około 500 mln złotych. Struktura finansowania przedsiębiorstwa zdaje się być bezpieczna, gdyż proporcja pomiędzy kapitałem własnym a obcym wynosi rozsądne 2:1.

Nadarza się jednak okazja, aby przejąć upadającego konkurenta, co pozwoli rozwijać przedsiębiorstwo i w perspektywie przejąć część rynku. Transakcja wiąże się z inwestycją rzędu 100 mln złotych, które wystarczą na spłatę zaległych zobowiązań upadającej firmy i zakup zarządzanego przez syndyka majątku. Zarząd REMUS’a ma świadomość, że chętnych na nabycie zakładu produkcyjnego za rozsądną cenę może być wkrótce więcej, podejmuje więc szybko decyzję o zakupie i ubiega się o kredyt w banku komercyjnym jednocześnie planując emisję dodatkowego pakietu akcji na giełdzie. Wyliczenia wskazują, że niezbędne do sfinansowania transakcji pozyskane środki z zewnątrz odwrócą proporcję pomiędzy kapitałami własnym i obcym ustalając ją na 1:2.

Biorąc pod uwagę poziom stabilności rodzimego rynku oraz ugruntowaną pozycję REMUS’a, można przyjąć, że wysoki udział kapitału obcego będzie w krótkim okresie akceptowalny. Oczywiste jest, że przedsiębiorstwo będzie dążyć potem do spłaty części zobowiązań, przy czym można spodziewać się, że dodatkowe moce produkcyjne i spodziewane większe wolumeny sprzedaży, umożliwią wypracowanie wyższych zysków pozwalających w większym stopniu kontrolować poziom zadłużenia.

Zysk jako źródło finansowania

Przedsiębiorstwa, które przez lata generują zyski na zbliżonym poziomie, lub też powoli powiększają swoją przewagę konkurencyjną osiągając lepsze wyniki, przeznaczają nadwyżki finansowe na wypłatę zysku dla akcjonariuszy, spłatę zadłużenia lub inwestycje. Patrząc perspektywicznie, inwestycje powinny mieć spory dział w konsumowaniu nadwyżek.

Finansowanie rozwoju firmy w dłuższym okresie, w oparciu na wypracowanym zysku, może być dobrą strategią i na pewno umożliwi utrzymanie optymalnej struktury zadłużenia. Korzystne będzie jednak głównie w przypadku liderów rynkowych, którzy fazę największych inwestycji i budowania potencjału technologicznego mają już za sobą. Podmioty walczące o wykrojenie kawałka rynkowego tortu dla siebie, będą raczej zmuszone do posiłkowania się kapitałami obcymi, jako łatwiejszymi do pozyskania w krótkim czasie. Należy tutaj pamiętać, że brak planów co do poważniejszych inwestycji i zadłużania firmy wcale nie oznacza, że takie działania nie zostaną wkrótce podjęte.

W otoczeniu silnej konkurencji działania innych podmiotów często dyktują kolejny ruch danego przedsiębiorstwa. Niezależnie jednak od sytuacji, w której znajduje się duża firma, tylko generowany zysk oraz utrzymana zdolność do pozyskiwania kapitału obcego gwarantują przetrwanie na rynku.

Podsumowanie

  1. W przypadku małych czy średnich podmiotów najważniejszy jest często oryginalny pomysł na nowy produkt lub innowacyjny sposób dotarcia do klienta, a finansowanie – chociaż nieodzowne — bywa często jedynie uzupełnieniem kreatywnej myśli, na której opiera się powodzenie takiej działalności.
  2. W dużych przedsiębiorstwach, dla których strategia finansowania — w tym pozyskiwanie nowego kapitału — ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa prowadzenia działalności.
  3. Niezależnie od sytuacji,w której znajduje się duża firma, tylko generowany zysk oraz utrzymana zdolność do pozyskiwania kapitału obcego gwarantują przetrwanie na rynku.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel