Rozliczenie zakupu usługi udokumentowanego fakturą z adnotacją „reverse charge”

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 15 marca 2018
Pytanie:  Jestem podmiotem czynnym UE VAT, zajmuję się sprzedażą towarów opodatkowaną, podmiot czynny z UE Francuski wykonywał usługi na moją rzecz. Otrzymałam fakturę, którą muszę uregulować. Na tej fakturze jest zapis "Auto-liquidation" Auto reverse charge". Jak mam ją ująć w deklaracji VAT, w jakich pozycjach?
Odpowiedź: 

Podmiotami obowiązanymi do rozliczania VAT są, co do zasady, podatnicy dokonujący dostaw (sprzedaży) towarów lub świadczenia usług. W drodze wyjątku od tej zasady niekiedy podmiotami obowiązanymi do rozliczania VAT są jednak nabywcy towarów i usług. Dotyczy to przypadków, dla których przepisy przewidują tzw. mechanizm samoobliczenia podatku (ang. reverse charge mechanizm). W Polsce przypadki takie określają przepisy art. 17 ust. 1 pkt 4-7 ustawy o VAT).

Dotyczy to między innymi importu usług. Importem usług ustawodawca nazywa sytuację, w której dochodzi do świadczenia usług, z tytułu których podatnikiem jest usługobiorca (zob. art. 2 pkt 9 ustawy o VAT), a więc gdy - w niewielkim uproszczeniu - podatnik posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (względnie osoba prawna niebędąca podatnikiem mająca siedzibę na terytorium kraju zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania się jako podatnik VAT UE) nabywa usługi od podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski (zob. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT).

Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski (tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi - art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Mając to na uwadze zakładam, że na podstawie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT (przepis ten stanowi, że miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej) miejsce świadczenia wskazanej usługi znajduje się na terytorium kraju, a w konsekwencji jej nabycie stanowi dla Pani import usług.

Oznacza to, że jest Pani zobowiązana do wykazania importu przedmiotowej usługi (zapewne ze stawką 23%) w – zważywszy, że została ona nabyta od podatnika z innego państwa członkowskiego i ma do niej zastosowanie art. 28b ust. 1 ustawy o VAT – w poz. 29 i 30 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Wskazać także należy, że kwota podatku należnego z tytułu importu usług stanowi jednocześnie kwotę podatku naliczonego (zob. art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o VAT), która na zasadach ogólnych podlega odliczeniu. Jeżeli zatem przedmiotową usługę nabyła Pani w związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną, jest Pani uprawniona do odliczenia – jako kwoty podatku naliczonego – kwoty podatku należnego z tytułu importu usługi, o której mowa. W tym celu przedmiotowy import usług należy również wykazać w poz. 45 i 46 deklaracji VAT-7/VAT-7K.

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Słowa kluczowe:
reverse charge

Czytaj także

×Nie udało się uruchomić wyszukiwarki, jeśli problem wystąpi ponownie prosimy o kontakt.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel