Dobra wiara jednak możliwa do osiągnięcia. Poznaj korzystny wyrok NSA

Maciej Zborowski

Autor: Maciej Zborowski

Dodano:
4400ef20577a1d3bbafaa85817235aa64031bc84-medium

Organy podatkowe często zarzucają podatnikom, że nie dochowują należytej staranności przy doborze kontrahentów. Ostatnio  NSA w sposób korzystny dla podatników ujął kwestię dobrej wiary i należytej staranności. Więcej na temat w komentarzu Macieja Zborowskiego, adwokata i doradcy podatkowego, Kancelaria Ożóg Tomczykowski.

O weryfikacji kontrahentów świadczą dokumenty dotyczące ich działalności, zaś odmowa prawa do odliczenia VAT stanowi wyjątek od zasady podstawowej, jaką jest istnienie tego prawa.

Czego dotyczyła sprawa?

Podatnik rozliczył podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakup oleju napędowego. Organy podatkowe uznały, że faktury stwierdzały czynności, które nie zostały dokonane przez ich wystawców, a podatnik nie dochował należytej staranności przy doborze kontrahentów.

Przeciwnego zdania był podatnik. Podkreślał, że przed przystąpieniem do współpracy z dostawcami oleju napędowego (lub też w trakcie tej współpracy) otrzymał dokumenty świadczące o ich legalnej działalności. Wskazał m.in. na odpisy z KRS, kopię zeznania CIT-8 z potwierdzeniem złożenia w urzędzie skarbowym, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, kopie koncesji na obrót paliwami.

Jakie stanowisko zajął sąd?

NSA przyznał rację podatnikowi. Sąd uznał, że pozyskane przez podatnika dokumenty z mocą urzędową potwierdzały, iż dostawcy faktycznie funkcjonowali w obrocie gospodarczym. W efekcie NSA nie podzielił zarzutu, że podatnik nie zachował należytej staranności.

KOMENTARZ EKSPERTA

Wyrok NSA w sposób korzystny dla podatników ujął kwestię dobrej wiary i należytej staranności. Sąd odrzucił bowiem koncepcję często prezentowaną przez organy podatkowe, że weryfikowanie kontrahentów w oparciu o dokumenty urzędowe, stanowi nic nieznaczącą „weryfikację formalną”. NSA przypomniał orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, w świetle którego nie tylko podatnik ma obowiązek uważać, aby nie stać się uczestnikiem oszustwa podatkowego, ale to przede wszystkim fiskus powinien walczyć z nieprawidłowościami.

Wyrok NSA z 21 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 1679/16

Maciej Zborowski

Autor: Maciej Zborowski

adwokat i doradca podatkowy, Kancelaria Ożóg Tomczykowski
Słowa kluczowe:
dobra wiarawyrok NSA
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel