Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Zamknięcie działalności gospodarczej a wniosek o emeryturę

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 15 grudnia 2009
Pytanie:  Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą opłacająca składki na ZUS, posiadająca wypracowane lata pracy, lecz nieposiadająca odpowiedniego wieku emerytalnego, może zamknąć działalność i po osiągnięciu wieku emerytalnego złożyć wniosek o emeryturę z ZUS? Czy ta osoba mając ponad 1 hektar przeliczeniowy ma prawo do przystąpienia do KRUS i opłacania tam składek na ubezpieczenie rolnicze? Czy po kilku latach będzie miała prawo do pobierania świadczenia z dwóch źródeł, tj. ZUS i KRUS.
Odpowiedź: 

O rozpoczęciu, kontynuowaniu lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej decyduje osoba prowadząca taką działalność. Podjęcie decyzji o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej powinno być usankcjonowane zgłoszeniem tego faktu do Krajowego Sądu Rejestrowego (KRS), a następnie do ZUS na druku wniosku ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek. Każda, bowiem osoba, w stosunku, do której wygasł tytuł do ubezpieczenia społecznego, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń.

Przy zgłaszaniu wniosku o emeryturę do ZUS - nie jest wymagane, aby wnioskodawca w chwili zgłaszania wniosku pozostawał w ubezpieczeniu. Osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. emerytura z ZUS przysługuje: mężczyźnie po ukończeniu 65 roku życia, kobiecie po ukończeniu 60 roku życia, jeżeli wnioskodawca posiada jakikolwiek okres ubezpieczenia w ZUS.

Natomiast ubezpieczenie w KRUS może być - na wniosek osoby zainteresowanej lub z mocy ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. nr 50, poz. 291 z późn. zm.).

Oznacza to, iż o objęcie ubezpieczeniem na podstawie powołanej ustawy może wystąpić osoba zainteresowana takim ubezpieczeniem, jeżeli m.in. jest rolnikiem, którego gospodarstwo obejmuje obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny.

Osoba urodzone po 31 grudnia, 1948 r., która pozostawała w ubezpieczeniu społecznym w ZUS oraz w KRUS, jeżeli wniosek o emeryturę zgłosi w ZUS emerytura zostanie ustalona z uwzględnieniem zwiększenia za okresy ubezpieczenia społecznego rolników. Zwiększenie to ustalane jest według zasad wymiaru części składkowej emerytury rolniczej określonej w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Osobie, która ma ustalone prawo do emerytury na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników zwiększenie to nie przysługuje. Emerytura rolnicza przysługuje, jeżeli ubezpieczony podlegał ubezpieczeniu emerytalno- rentowemu przez okres, co najmniej 100 kwartałów ( 25 lat).

Do emerytury z ZUS zwiększenie może, więc być ustalone, jeżeli okres ubezpieczenia społecznego rolników jest krótszy niż 25 lat.   

Reasumując, jeżeli okres ubezpieczenia rolnego wynosiłby, co najmniej 100 kwartałów w przyszłości osoba ta mogłaby pobierać emeryturę z dwóch źródeł.

Tekst opublikowany: 

15 grudnia 2009 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel