Wcześniejsza emerytura dla górnika

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 23 grudnia 2011
Pytanie:  Nasz pracownik urodził się w listopadzie 1954 r. Po ukończeniu dziennych 4,5 letnich studiów magisterskich (1974-1979) rozpoczął pracę zawodową i od dnia 2 maja 1979 r. do 10 sierpnia 1988 r. (ponad 9 lat) pracował pod ziemią w kopalni w pełnym wymiarze czasu pracy. Po zwolnieniu z kopalni cały czas jest czynny zawodowo i pracuje w naszej firmie. Czy pracownik ten będzie mógł przejść na wcześniejszą emeryturę kiedy osiągnie wiek około 61 lat?

Czy pracownikowi, który pracował ponad 9 lat w kopalni jako górnik pod ziemią przysługuje wcześniejsza emerytura? Sprawdź, jaką odpowiedź udzielił ekspert po przeanalizowaniu wszystkich podanych w pytaniu faktów.

Odpowiedź: 

Przedstawione w pytaniu informacje dotyczące stażu uwzględnianego przy ustalaniu prawa do emerytury wcześniejszej z tytułu pracy w szczególnych warunkach dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. wskazują, iż pracownik nie nabędzie prawa do emerytury w wieku wcześniejszym, gdyż na dzień 1 stycznia 1999 r. nie posiada 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych.

Przy założeniu, iż pracownik pracował bez żadnych przerw od 2 maja 1979 r. do 31 grudnia 1998 r. - okres pracy, który jest okresem składkowym wynosi: 19 lat 7 miesięcy i 29 dni. Do tego okresu zostałby doliczony - jako nieskładkowy - okres studiów 4 lata 6 miesięcy. Łączny staż, tj. okresy składkowe i nieskładkowe wynosiłyby: 24 lata 1 miesiąc 29 dni.

Natomiast przepisy art. 184 ustawy z 17 grudnia 1998 r. ustawy emerytalnej przewidują m. in., że prawo do emerytury w wieku wcześniejszym niż powszechny wiek emerytalny nabywa mężczyzna z tytułu pracy w szczególnych warunkach, w tym z tytułu pracy górniczej wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, jeżeli na dzień 1 stycznia 1999 r. osiągnie:

  • okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat,  
  • nie przystąpił do otwartego funduszu emerytalnego, a jeżeli do tego funduszu przystąpił, złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa.

Okoliczność wykonywania przez okres co najmniej 5 lat pracy górniczej pod ziemią w kopalni w pełnym wymiarze czasu pracy uzasadnia obniżenie wieku emerytalnego o 6 miesięcy za każdy rok takiej pracy.

Powszechny wiek emerytalny określony przepisami - dla mężczyzny wynosi 65 lat.

Pracownik pracował w kopalni pod ziemią w pełnym wymiarze czasu pracy 9 lat, wobec tego wiek emerytalny podlegałby obniżeniu o 4 lata i 6 miesięcy. Prawo do emerytury mógłby pracownik nabyć po ukończeniu - 60 lat 6 miesięcy (najwcześniej w czerwcu 2015 r.) .

Dodaję, iż prawo do wcześniejszej emerytury ustalanej na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej przysługuje pod warunkiem rozwiązania stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.

Jeżeli przed podjęciem studiów pracownik pozostawał w ubezpieczeniu społecznym i okres ten uzupełniałby brakujący do 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych - to pracownik miałby prawo do wcześniejszej emerytury.

Tekst opublikowany: 

21 października 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel