Jaki okres przyjąć do wyliczenia podstawy emerytury?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 1 sierpnia 2008
Pytanie:  Jestem rencistą od 1986 r. Obecnie przechodzę na emeryturę. Czy do wyliczenia podstawy emerytury mogę przyjąć 10 lat z okresu 1976–1985, tj. bezpośrednio przed otrzymaniem świadczenia rentowego?
Odpowiedź: 

Przy zamianie renty z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę – wysokość emerytury może być ustalona:
1. od podstawy wymiaru renty, choćby podstawa wymiaru renty była ustalona z okresu krótszego niż 10 lat,
2. podstawy wymiaru ustalonej ponownie:
- z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszony został wniosek o emeryturę;
- z 20 dowolnych lat kalendarzowych wybranych z całej kariery zawodowej przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o emeryturę.

Zaznaczyć należy, iż podstawa wymiaru renty (ppkt 1) podlega rewaloryzacji, która miała miejsce w 1991 r., oraz wszystkim kolejnym waloryzacjom przypadającym w okresie po ustaleniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Przypuszczam, że podstawa wymiaru renty nie była ustalona od zarobków osiąganych z ostatnich 10 lat przed przejściem na rentę,tj. z lat 1976–1985.Jeżeli chciałby Pan, aby podstawa wymiaru emerytury została ustalona od zarobków osiąganych w tych latach, to wcześniej – przed nabyciem prawa do emerytury – powinien Pan zgłosić do organu rentowego wniosek o przeliczenie rent, z uwzględnieniem zarobków osiąganych w tych latach.W takim przypadku przy ustaleniu prawa do emerytury i jej wysokości zostanie przyjęta podstaw wymiaru renty ustalona od wybranych przez Pana zarobków z lat 1976–1985.

Natomiast podstawa wymiaru emerytury z 10 kolejnych lat (ppkt 2) mogłaby być ustalona z 20-lecia liczonego od 1988 do 2007 r., a 10 lat następujących bezpośrednio po sobie mogłoby być wybrane znp. z lat 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 albo z innych 10 lat, np. 1995, 1996, 1997,1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.

Zaznaczam, że wskaźnik podstawy wymiaru emerytury nie może być wyższy niż 250%.

Jeżeli wysokość emerytury będzie ustalana od zarobków (przychodów) osiąganych w 10 kolejnych latach poprzedzających przyznanie renty, w takim przypadku wysokość emerytury będzie obliczana przy zastosowaniu tej samej kwoty bazowej, która przyjęta była do ustalenia wysokości renty. Emerytura tak ustalona następnie będzie waloryzowana we wszystkich terminach waloryzacji przypadających do dnia nabycia prawa do renty.

Sugeruję, gdy będzie Pan zgłaszał wniosek o przyznanie emerytury, by wystąpił Pan z propozycją wyboru najkorzystniejszego wariantu podstawy wymiaru emerytury. Jeżeli posiada Pan dokumentację potwierdzającą okresy zatrudnienia lub wysokość osiąganych przychodów, której jeszcze Pan nie przedkładał do organu rentowego – powinien Pan tę dokumentację dołączyć do wniosku o przeliczenie renty lubo przyznanie emerytury.

Tekst opublikowany: 

1 sierpnia 2008 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel