refundacja wynagrodzeń

młody mężczyzna na wózku

Spóźnialscy otrzymają refundację z PFRON

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą nie stracą prawa do refundacji składek z PFRON, jeżeli nieznacznie spóźnią się z ich opłaceniem. Senat przyjął bez poprawek ustawę wprowadzającą zmiany w ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Aby mogła wejść w życie 1 października 2015 r. musi podpisać ją Prezydent. Jakie zmiany wprowadza?

 Nieterminowe opłacanie składek a refundacja

Nowelizacja dotyczy osób, które prowadzą działalność gospodarczą, a także niepełnosprawnych rolników oraz rolników, którzy mają obowiązek opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, ubiegających się o refundację z PFRON składek na ubezpieczenie społeczne.

Przypomnijmy, że obecnie obowiązujące przepisy warunkują uzyskanie refundacji od terminowego opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne w całości. Nawet kilkudniowe przekroczenie terminu (powstałe nie z winy opłacających) pozbawia ich prawa do otrzymania refundacji składek z PFRON.

Od 1 października 2015 r. sytuacja ta zmieni się na korzyść tych osób. Zgodnie z nowymi przepisami nieznaczne przekroczenie terminu w opłacaniu składek nie pozbawi prawa do refundacji. Ważne jest jednak, aby ten termin nie był dłuższy niż 14 dni.

Wprowadzona zmiana zrówna w tym zakresie sytuację osób niepełnosprawnych prowadzących własne firmy z pracodawcami opłacającymi składki za niepełnosprawnych pracowników.

wiper-pixel