Stanowisko ZUS: Czy należy oskładkować pakiety medyczne

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 22 listopada 2016

Upewnij się, czy wartość składki na grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie w części finansowanej przez pracodawcę należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ZUS. Dowiedz się, czy należy od tzw. pakietów medycznych opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z tytułu stosunku pracy.

Czy w podstawie wymiaru składek należy uwzględniać wartość świadczeń medycznych?

Z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji do ZUS wystąpił przedsiębiorca zamierzający współfinansować pracownikom świadczenia medyczne tzw. pakiety medyczne.

Pracodawca chce zawrzeć z firmą ubezpieczeniową Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Ubezpieczenie opieki medycznej Zdrowie. Pracownicy dzięki tej umowie będą mogli korzystać z usług medycznych, szczepień oraz zabiegów ambulatoryjnych.

Z tytułu umowy będzie pobierana miesięczna składka, która będzie finansowana przez pracodawcę i pracownika. W zależności jaki wariant zostanie wybrany pracownik będzie opłacał składkę, a różnicę będzie pokrywał zakład pracy.

Zdaniem przedsiębiorcy różnica ta, która co prawda będzie przychodem pracownika nie będzie stanowiła podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP. Ponadto uregulowania dotyczące Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Zdrowie czyli tzw. pakietu medycznego będą zapisane w wewnętrznym rozporządzeniu zakładu pracy zawierającym przepisy o wynagradzaniu.

Jednak dla potwierdzenia swojego stanowiska prosi ZUS o wydanie decyzji w tej sprawie.

ZUS potwierdza stanowisko pracodawcy

W związku z tym, że:

  • pakiet medyczny będzie współfinansowany przez pracodawcę i pracownika,
  • wykupione świadczenie będzie dla pracowników przychodem ze stosunku pracy oraz
  • uregulowania dotyczące powyższego będą zapisane w wewnętrznych przepisach

wartość składki na grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie będzie zwolniona z oskładkowania.

Zakład udzielając odpowiedzi powołał się na § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe.

Wskazał katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe. Znajdują się w nim m.in. korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Zapamiętaj!

Jeżeli wartość wykupionych dla pracowników świadczeń medycznych tzw. pakietów medycznych:

1)    będzie przychodem ze stosunku pracy zgodnie z ustawą o PIT,

2)    uregulowania na ten temat będą zapisane w wewnętrznych przepisach dotyczących wynagrodzeń

pracodawca nie będzie miał obowiązku uwzględniać składki na grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP.

Interpretacja ZUS z 20 października 2016 r. – odział w Lublinie (WPI/200000/43/1065/2016)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel