Sprawdź, jaka powinna być stopa procentowa składki wypadkowej po połączeniu dwóch spółek

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 22 lutego 2017

Często po połączeniu dwóch spółek powstaje problem ustalenia składki wypadkowej. Wątpliwości te rozwiał ZUS w wydanej interpretacji. Poznaj szczegóły.

Jaka stopa procentowa składki wypadkowej po połączeniu dwóch spółek

Spółka wystąpiła do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji w sprawie ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w sytuacji przejęcia innej spółki.

Wnioskodawca poinformował, że doszło do połączenia dwóch spółek na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W przejętej spółce wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. została ustalona na 1,04 %, a w przejmującej na 1,56%. W wyniku połączenia pierwsza ze spółek przestała istnieć jako podmiot prawny. Stąd pojawił się problem, jaka powinna być wysokość stopy procentowej. Zdaniem wnioskodawcy powinna ona być cały czas na poziomie 1,04% aż do czasu uzyskania zawiadomienia z ZUS o zmianie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko spółki za prawidłowe. ZUS przypomniał, że stopa procentowa składki wypadkowej jest ustalana na okres roku składkowego dla danego płatnika i nie ulega zmianie w tym okresie.

Sam fakt przejęcia spółki, a w rezultacie zwiększenie poziomu zatrudnienia w spółce nie wpłynie bezpośrednio na wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w danym roku składkowym. Może mieć jedynie wpływ na wysokość tej stopy procentowej w kolejnych okresach.

W konsekwencji wnioskodawca – spółka przejmująca zachowa prawo do stosowania składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości ustalonej na zasadach obowiązujących przed 30 grudnia 2016 r., czyli przed dniem połączenia spółek.

Interpretacja ZUS z 25 stycznia 2017 r. oddział w Lublinie (WPI/200000/43/45/2017)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel