Podejmując współpracę z byłym pracodawcą pamiętaj o zakresie czynności

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 25 kwietnia 2018
5a96da21d3464dea7193db20ee3b983ce877e012-medium

Sprawdź, czy aby przedsiębiorcy przysługiwało prawo do opłacania składek na ZUS w ulgowej wysokości wykonywana przez niego praca w ramach prowadzonej działalności musi mieć zupełnie inny charakter, niż zakres czynności świadczonych w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Co sądzi na ten temat ZUS?

Czego dotyczył wniosek?

Lekarz dentysta po odbyciu stażu podyplomowego i uzyskaniu prawa wykonywania zawodu rozpoczął po raz pierwszy w życiu prowadzenie działalność gospodarczej. W ramach tej działalności podjął współpracę na podstawie umowy o świadczenie usług stomatologicznych z podmiotem, z który łączył go stosunek pracy w ramach stażu podyplomowego.

Osoba ta nigdy nie prowadziła wcześniej działalności gospodarczej w żadnej formie.

Jakie miał wątpliwości przedsiębiorca?

W związku z opisanym stanem faktycznym dentysta miał wątpliwości czy postępuje prawidłowo korzystając z uprawnienia do obliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe według preferencyjnej stawki.

Jakie było jego stanowisko?

Dentysta uważał, że skoro w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej, nie prowadził innej działalności to spełnia wszystkie przesłanki uprawniającego go do obliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wg. stawki ulgowej.

Ponadto czynności, które wykonywał na rzecz wcześniejszego pracodawcy, z którym aktualnie łączy go umowa w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, mają odmienny charakter i zakres od wykonywanych obecnie.

W trakcie tego stażu podyplomowego wykonywał on głównie porządkowe czynności umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie poradni stomatologicznej oraz niektóre czynności lecznicze pod bezpośrednim nadzorem.

Obecnie jest samodzielnym przedsiębiorcą świadczącym na rzecz tego podmiotu wszelkie usługi stomatologiczne.

Jego zdaniem nie można m owić o zbieżności obowiązków i świadczonej pracy przez lekarza dentystę – stażystę i lekarza dentystę posiadającego pełne prawo wykonywania zawodu.

Co na to ZUS?

Zakład niestety nie podzielił zdania wnioskodawcy i uznał stanowisko przedstawione we wniosku za nieprawidłowe.

ZUS przypomniał, że aby przedsiębiorca rozpoczynający po raz pierwszy w życiu swoją działalność (nieprowadzący jej w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia prowadzenia swojej firmy) mógł opłacać składki w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia nie może wykonywać na rzecz byłego pracodawcy tożsamych czynności do uprzednio wykonywanych w ramach stosunku pracy.

Ten zakres – jak zaznaczył Zakład – nie może się nawet pokrywać częściowo z zakresem obowiązków wykonywanych w ramach stosunku pracy.

Co to oznacza?

Pamiętaj, że wystarczy aby zakres wykonywanej przez daną osobę działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy choćby w części pokrywał się z czynnościami wykonywanymi w ramach łączącego ją uprzednio z tym pracodawcą stosunku pracy, aby osoba ta nie miała prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ulgowej wysokości.

Dopiero, gdy wykonywana praca w ramach prowadzonej działalności ma zupełnie inny charakter, niż zakres czynności świadczonych w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – osoba prowadząca działalność może skorzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Interpretacja z 16 marca 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/100000/43/123/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel