Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Obowiązki płatnika składek i ubezpieczonego przy przekroczeniu trzydziestokrotności

Dodano: 25 maja 2016

W pewnych przypadkach płatnik składek nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dzieje się tak, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe danego ubezpieczonego osiągnęła górny roczny limit, czyli kwotę trzydziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego w ustawie budżetowej. Upewnij się, jakie w związku z tym ma obowiązki płatnik składek, a jakie ubezpieczony.

Skutki osiągnięcia przez ubezpieczonego górnego limitu

Przypomnijmy, że obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia, w tym na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ciąży na płatniku składek. W określonych przypadkach, płatnik składek jest zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Do takich okoliczności należy sytuacja, gdy podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe danego ubezpieczonego osiągnęła górny roczny limit.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest co roku ograniczona do kwoty 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zapisanego w ustawie budżetowej. 

Przy ustalaniu tej kwoty sumuje się przychody ze wszystkich tytułów, z których ubezpieczony podlega obowiązkowo ubezpieczeniom lub przystąpił do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. 

Począwszy od 1999 r. roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi:

Ograniczenie podstawy w roku

Kwota rocznego ograniczenia

w 1999 r.

50 375,22 zł.

w 2000 r.

54 780,00 zł.

w 2001 r.

62 940,00 zł.

w 2002 r.

64 620,00 zł.

w 2003 r.

65 850,00 zł.

w 2004 r.

68 700,00 zł.

w 2005 r.

72 690,00 zł.

w 2006 r.

73 560,00 zł.

w 2007 r.

78 480,00 zł.

w 2008 r.

85 290,00 zł.

w 2009 r.

95 790,00 zł.

w 2010 r.

94 380,00 zł.

w 2011 r.

100 770,00 zł.

w 2012 r.

105 780,00 zł.

w 2013 r.

111 390,00 zł.

w 2014 r.

112 380,00 zł.

w 2015 r.

118 770,00 zł.

w 2016 r.

121 650,00 zł.

Tabela – zestawienie górnych podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w latach 1999 - 2016

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek nie dotyczy składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dlatego pomimo przekroczenia kwoty rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, płatnik składek nadal powinien naliczać i opłacać należne składki na powyższe ubezpieczenia i fundusze.

 

Obowiązki płatnika składek

Obowiązek zaprzestania obliczania i przekazywania składek na te ubezpieczenia ponad kwotę graniczną ma płatnik składek, ponieważ może on na bieżąco kontrolować wysokość podstawy, od której odprowadzane są składki.

Bez problemu może to zrobić, gdy jest jedynym płatnikiem składek dla ubezpieczonego.

PRZYKŁAD

Jeden płatnik składek

Pan Krzysztof z tytułu zatrudnienia otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 25.000 zł. Wynagrodzenie za dany miesiąc pracodawca wypłaca w ostatnim dniu roboczym tego miesiąca. W maju 2016 roku podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pana Krzysztofa przekroczyła limit o 3.350 zł:

  • 25.000 zł x 5 miesięcy = 125.000 zł.
  • 125.000 zł – 121.650 zł (limit obowiązujący w 2016 roku) = 3.350 zł.

Pracodawca zobowiązany jest za maj za pana Krzysztofa naliczyć i opłacić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty 21.650 zł, zgodnie z wyliczeniem: 25.000 zł –  3.350 zł = 21.650 zł. W imiennych raportach miesięcznych za kolejne miesiące (za okres od czerwca do grudnia 2016 roku) będzie wykazywał zerową podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zerowe kwoty składek na te ubezpieczenia.

 

Obowiązki ubezpieczonego

Jeżeli ubezpieczony ma dwóch lub więcej płatników (np. wykonuje równocześnie dwie umowy o pracę), na podstawie informacji otrzymywanych od płatników (np. tzw. pasków wynagrodzeń) może na bieżąco ustalić miesiąc, w którym nastąpiło osiągnięcie lub przekroczenie rocznego limitu, poprzez dodawanie podstaw wymiaru składek za poszczególne miesiące.

Powinien poinformować o tym każdego z płatników, tak aby nie opłacali za niego składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Po osiągnięciu kwoty granicznej ubezpieczony ma obowiązek zawiadomić wszystkich płatników składek i złożyć oświadczenie na piśmie.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel