Kontrakt z osobą prowadzącą swoją firmę i pobierającą emeryturę. Kto opłaca składki

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 7 marca 2018
f226e5c330af021edea9f159902f202a3dfe60a5-medium

Wątpliwości może budzić kwestia opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osobę prowadzącą działalność gospodarczą, pobierającą jednocześnie emeryturę, która w ramach tej działalności zawarła umowę o zarządzanie (kontrakt menadżerski). ZUS wypowiedział się ostatnio w tej sprawie i przypomniał, jakie przychody traktuje się za przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie zarządzania nieruchomościami, pobierający jednocześnie świadczenie emerytalne zawarł umowę – kontrakt menadżerski.

Umowa cywilnoprawna (kontrakt menadżerski) został zawarty w ramach tej działalności na zarządzanie pensjonatem.

Osoba ta jest podatnikiem VAT, a z tytułu prowadzenia firmy opłaca tylko składkę zdrowotną.

Przedsiębiorca powziął w wątpliwość, czy od zawartej umowy o świadczenie usług zachodzi konieczność opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne.

Jakie jest stanowisko przedsiębiorcy?

Jego zdaniem od kontraktu menadżerskiego składki ubezpieczeniowe są obowiązkowe.

Co na to ZUS?                    

Zakład uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe w przedmiocie obowiązku naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zawartej umowy kontraktu menadżerskiego.

Wydając decyzję ZUS przypomniał, że kontrakt menadżerski (umowa o zarządzanie) jest w istocie umową nienazwaną o świadczenie usług, dotychczas nieuregulowaną w przepisach prawa cywilnego. Podstawowe jej kwestie reguluje Kodeks cywilny i jest on zaliczany do umów o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Zakład zwrócił uwagę też na kwestie podatkowe. Menedżer, który ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania i jednocześnie ma zawarty kontrakt, to jego przychód z tytułu tej umowy jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście.

Skoro przychody – według ustawy o PIT – z działalności wykonywanej osobiście nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej, to wykonywanie umowy (o zarządzanie pensjonatem) powoduje powstanie przychodu z działalności wykonywanej osobiście w rozumieniu ustawy o PIT.

W konsekwencji kontrakt zaliczany jest do umów o świadczenie usług i stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Umowa kontraktu menadżerskiego jest traktowana jako odrębny tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych, a nie jako umowa wykonywana w ramach działalności gospodarczej.

Ponadto w sytuacji, kiedy zarządzający w ramach posiadanego wpisu do CEIDG osiąga przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i równocześnie osiąga przychody na podstawie kontraktu menadżerskiego, to następuje zbieg do ubezpieczeń społecznych. Stąd osoba taka ma prawo dokonania wyboru tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (działalność gospodarcza lub kontrakt menadżerski).

Jednak w przypadku opisanym w stanie faktycznym, jeżeli dodatkowo pobiera świadczenie emerytalne, składki na ZUS z kontraktu są obowiązkowe.

Stąd od dnia oznaczonego w umowie kontraktu menadżerskiego jako dzień rozpoczęcia wykonywania zarządu do dnia jej rozwiązania lub wygaśnięcia, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu. Natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dla tej osoby dobrowolne.

Zapamiętaj!

Za osobę fizyczną prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która w ramach tej działalności ma zawarty kontrakt i jednocześnie pobiera świadczenie emerytalne, składki z tytułu kontraktu są obowiązkowe.

Interpretacja z 2 lutego 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/61/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel