Kiedy są należne składki od premii rocznej wypłaconej członkowi zarządu

Dodano: 22 stycznia 2018
63264a77f0c958d52743a2d37f54acf20122eb88-medium

ZUS zajął stanowisko w sprawie odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od premii rocznej wypłaconej członkowi zarządu, który jest jednocześnie menadżerem i pracownikiem. Poznaj je.

Czego dotyczyła sprawa?

Wnioskodawca poinformował, że w jego Spółce jest dwuosobowy Zarząd powołany uchwałą Rady Nadzorczej. Z każdym członkiem Zarządu są zawarte dwa rodzaje umów:

Umowa o świadczenie usług zarządzania związana z pełnioną funkcją w Zarządzie Spółki,

Umowa o pracę na stanowisku dyrektora i zastępcy dyrektora.

Osoby te otrzymują wynagrodzenie ustalone dla każdego ww. rodzaju umowy od których odprowadzane są składki na ZUS.

Ponadto zgodnie z zawartymi umowami o świadczenie usług zarzadzania, raz w roku wypłacana będzie tym osobom premia, której wysokość jest uzależniona od określonych celów zarządczych.

Jakie miał wątpliwości przedsiębiorca?

Wątpliwości firmy pojawiły się z chwilą zapoznania się z interpretacją indywidualną oddziału ZUS w Gdańsku z 25 kwietnia 2017 r. (DI/100000/43/300/2017).

Czy wobec tego, Spółka w oparciu o przedstawiony stan faktyczny ma obowiązek uiszczać składki od wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy o świadczenie usług zarzadzania oraz premii rocznej?

Jakie jest jego zdanie?

Jego zdaniem składki powinny być należne od uzyskiwanych wynagrodzeń z obu umów oraz od premii rocznej.

Spółka nie widzi podstaw, aby osoby te były inaczej traktowane niż inni pracownicy zatrudnienia na umowę o pracę czy umowę zlecenia.

Co na to ZUS?

Zakład podzielił stanowisko przedsiębiorcy wyrażone we wniosku i uznał je za prawidłowe.

Jego zdaniem w tym przypadku należne są składki ubezpieczeniowe z tytułu premii rocznej wypłacanej osobom świadczącym usługi zarządzania, które jednocześnie pozostają z pracodawcą w stosunku pracy.

Co to dla Ciebie oznacza?

Jeżeli pracownik (np. dyrektor czy zastępca dyrektora) zatrudniony w Twojej firmie oprócz wykonywania umowy o pracę świadczy także usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy o świadczenie usług) zawartej z własnym pracodawcą, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi suma przychodu ze stosunku pracy i wykonywanej umowy cywilnoprawnej

Umowa o świadczenie usług zarządzania spółką jest w istocie umową nienazwaną o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczącego zlecenia.

Jeżeli Twoja firma wypłaca takim osobom premie roczne z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania pamiętaj, że stanowią one przychód tych osób z tytułu działalności wykonywanej osobiście.

Wobec tego wartość premii rocznych musisz uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Interpretacja ZUS z 5 grudnia 2017 r., oddział w Gdańsku (DI/100000/43/1159/2017).

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel