Karnety sportowe są wolne od składek ZUS, ale tylko po spełnieniu odpowiednich warunków

Dodano: 6 lutego 2018
ca531f8c3ccca799871e7890a3defd70a31c6571-medium

ZUS wypowiedział się w sprawie oskładkowania karnetów sportowych dla pracowników, przypomniał, że z wyłączenia podstawy wymiaru składek korzystają te przychody, które wynikają z przepisów płacowych firmy i przybierają postać niepieniężną.

Jakie miał wątpliwości przedsiębiorca?

Pracodawca wystąpił do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji w sprawie oskładkowania karnetów sportowych udostępnianym pracownikom i ich rodzinom.

Przedsiębiorca będzie finansował zakup tych karnetów ze środków obrotowych firmy, w tym 70% pokryje on, a 30% pracownicy. Wartość dofinansowania do karnetów sportowych będzie stanowić przychód pracowników z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Przyznanie karnetów sportowych będzie wynikało z zapisu zamieszczonego w regulaminie wynagradzania obowiązującego w jego firmie.

Jakie jest jego zdanie?

Przedsiębiorca stoi na stanowisku, że wartość karnetów sportowych nie podlega uwzględnianiu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, gdyż zostały spełnione 3 warunki, które zwalniają z opłacania składek.

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe w przedmiocie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne korzyści materialnej polegającej na zakupie przez pracowników karnetów sportowych po cenie niższej niż detaliczna.

Przeczytaj także:

Co to oznacza dla Ciebie?

Pamiętaj, że jeżeli korzyści są uzyskiwane przez pracownika w ramach stosunku pracy w rozumieniu przepisów o PIT, a pracownicy ponoszą za nie częściową odpłatność i stosowny jest zapis o takim uprawnieniu w przepisach płacowych, to są one wolne od oskładkowania.

Trzeba pamiętać także, że częściowa odpłatność polega w tym przypadku na partycypowaniu pracownika, nawet symbolicznie w pokryciu kosztów zakupu niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

Interpretacja ZUS z 3 listopada 2017 r., oddział w Gdańsku (DI/100000/43/1097/2017)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel