Już niewiele czasu pozostało na roczne rozliczenie w KRUS z działalności pozarolniczej

Dodano: 5 maja 2016

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w 2015 roku, ale opłacający składki na ubezpieczenie rolnicze ubezpieczonych do końca maja br. mają czas na złożenie zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości należnego podatku dochodowego za poprzedni rok. Niezłożenie zaświadczenia w ustawowym terminie spowoduje ustanie ich ubezpieczenia.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą lub współpracujące przy niej, jeżeli chcą kontynuować podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników do 31 maja br. powinni złożyć w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaświadczenie albo oświadczenie dotyczące rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jednym słowem należy złożyć zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona roczna kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota graniczna za 2015 r. wynosi 3204 zł.

W przypadku:

  • przekroczenia kwoty podatku należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2015 r.
    lub
  • niezłożenia w Kasie stosownego zaświadczenia albo oświadczenia, lub niezachowania terminu do złożenia tego zaświadczenia lub oświadczenia w ustawowym terminie do 31 maja 2016 r.,

rolnik (domownik) prowadzący pozarolniczą działalność gospodarcza zostaje wyłączony  z ubezpieczenia społecznego rolników od dnia 1 czerwca 2016 r. 

Powyższe zasady dotyczą również rolników (domowników) współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Źródło: KRUS

Słowa kluczowe:
KRUSrozliczenie podatku
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel