Firma w Polsce, a praca w Unii. Jakie trzeba spełnić warunki, aby nie podlegać składkom na ZUS

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 27 lutego 2018
1634be4bc4c9ed6ab616a4ce1b8467fc6a0a5801-xlarge

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce podjął zatrudnienie na umowę o pracę w innym państwie należącym do Unii Europejskiej. Czy praca w wymiarze 12 godzin miesięcznie i wynagrodzenie w wysokości 43 EURO wystarczy, aby wyłączyć go z ubezpieczeń w Polsce? Co na to ZUS?

Jaki miał problem przedsiębiorca?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą w Polsce zwróciła się z zapytaniem do ZUS, czy powinna opłacać składki z tytułu prowadzenia firmy, jeżeli podejmie zatrudnienie na Litwie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Przedsiębiorca poinformował, że będzie wykonywał pracę w wymiarze 12 godzin miesięcznie na zasadzie zadaniowego systemu organizacji czasu pracy. Będzie to stanowić około 7% jego czasy w stosunku do działalności gospodarczej w Polsce, zakładając, iż codziennie na rzecz swojej firmy pracuje 7-8 h dziennie. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, jakie otrzyma będzie kształtować się na poziomie 43 EURO za miesiąc. Po podjęciu pracy przedsiębiorca zamierza przedstawić w ZUS-ie umowę o pracę, potwierdzenie nadania numeru ubezpieczeniowego SODRY i wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Czy ma rację twierdząc, że od momentu podjęcia pracy na Litwie jego właściwym ustawodawstwem w zakresie ubezpieczeń społecznych będzie ustawodawstwo litewskie?

Co na to ZUS?

Zakład przyznał rację przedsiębiorcy.

Wydając decyzję przypomniał, że kwestie związane z ustaleniem i stosowaniem właściwego ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego w stosunku do osób migrujących od maja 2010 r. reguluje zasadniczo w stosunku do Państw Członkowskich Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L Nr 166 poz. 1 z 30 kwietnia 2004 r. ze zm.) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) na 987/2009 z 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 (Dz. Urz. UE L Nr 284 poz. 1 z 30 października 2009 r. ze zm.).

Osoby do których zastosowanie mają powołane przepisy rozporządzenia podlegają ustawodawstwu tylko jednego państwa członkowskiego.

Zasada podlegania ustawodawstwu jednego państwa członkowskiego oznacza, że w danym momencie można być ubezpieczonym tylko w jednym z tych państw.

Ponieważ przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w Polsce, a pracę najemną rozpocznie na Litwie na podstawie umowy o pracę, to dla niego właściwe będzie ustawodawstwo litewskie.

Stąd też nie mają zastosowania do tego przedsiębiorcy przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Co oznacza, że przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia z tytułu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

Co to oznacza w praktyce?

Przedsiębiorca, który podejmie pracę najemną w innym państwie członkowskim UE, prowadzący jednocześnie działalność gospodarczą w Polsce nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu. Dla tej osoby właściwe będzie od tej pory ustawodawstwo państwa członkowskiego, w którym podjął zatrudnienie. Wobec tego musi wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Interpretacja z 02 lutego 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/40/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel