Firma i kontrakt ze spółką. Kto opłaca składki na ZUS

Dodano: 10 lipca 2018
909a2613dec0a5dd143a8f524ed0facfc6910411-medium

Spółka, która zamierza podpisać kontrakt menadżerski z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, głównie w zakresie usług dla rolnictwa, budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnej powzięła wątpliwość czy powinna opłacać za niego składki na ZUS. Poznaj stanowisko ZUS, dzięki temu będziesz miał pewność, że naliczasz składki bezbłędnie.

Spółka we wniosku opisała, że planowany kontrakt ma być podpisany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej od której odprowadzane są wszystkie pełne składki do ZUS.

Jakie miał wątpliwości przedsiębiorca?

Spółka chciałaby się dowiedzieć, czy ten kontrakt należy interpretować jako umowę zlecenia oraz czy będzie podlegał składkom na ubezpieczenia społeczne.

Jakie było jego stanowisko?

Zdaniem przedsiębiorcy wspomniany kontrakt menadżerski nie podlega składkom społecznym w przypadku opłacania pełnych składek z prowadzonej działalności.

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe w przedmiocie podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu kontraktu menadżerskiego wykonywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w sytuacji gdy przychody uzyskiwane z tego tytułu kwalifikowane będą jako pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednak przed wydaniem decyzji zwrócił się jeszcze do przedsiębiorcy o wyjaśnienie:

  • czy przychody uzyskiwane przez tę osobę z kontraktu będą kwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej,
  • czy w trakcie okresu wykonywania kontraktu menedżerskiego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej będzie uzyskiwał przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • czy z tytułu kontraktu będzie uzyskiwał co miesiąc przychód w kwocie wyższej od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
  • czy oprócz kontraktu menedżerskiego nie posiada żadnych innych umów o prace i umów cywilnoprawnych, jednakże od prowadzonej działalności są odprowadzane wszystkie składki obowiązkowe na ZUS w kwocie równej lub wyższej minimalnemu wynagrodzeniu.

W związku z tym, że przychody uzyskiwane przez tę osobę z kontraktu będą kwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej, będzie nadal prowadził działalność z której będzie uzyskiwał co miesiąc przychód w kwocie wyższej od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, co oznacza że będzie nadal opłacał składki na ZUS z tytułu prowadzenia firmy – stanowisko przedsiębiorcy jest prawidłowe.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli osoba prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, a następnie w ramach tej działalności zawiera umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, wówczas podlega ubezpieczeniom społecznym tylko z działalności.

Dodatkowym warunkiem takiego rozwiązania jest kwalifikacja otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej jako przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o PIT.

Stąd gdy zarządzający będzie uzyskiwał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przychody z tytułu umowy o świadczenie usług, które kwalifikowane będą jako pochodzące z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, to na podmiocie, który z taką osobą zawarł kontrakt menadżerski nie będzie ciążył obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z tytułu kontraktu.

Interpretacja ZUS z 11 maja 2018 r., oddział w Gdańsku (DI/100000/43/248/2018)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel